sites.mdu.se

Text

Datum 2020-05-29
Artikeltyp Aktuellt

Kravet på distansundervisning lättas upp

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Regeringen har meddelat att kravet på distansundervisning för landets universitet och högskolor lättas upp. Nu planerar MDH för att höstens undervisning kan ges delvis på campus, delvis på distans.
– Ett beslut vi välkomnar och ett scenario som vi har förberett oss för, säger Malin Gunnarsson, biträdande högskoledirektör på MDH.

Regeringens beslut om att lätta på distansundervisningen gäller från och med 15 juni, vilket innebär att även sommarkurser omfattas av beslutet. Observera att beslutet om distansläge för omtentaperioden i augusti kvarstår.

Beslutet innebär inte att all undervisning vid MDH kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet. Folkhälsomyndighetens direktiv om att undvika större sociala sammanhang och hålla distans står kvar.
– Exakt vilka kurser och kursmoment som kommer att bedrivas på campus respektive på distans vet vi inte i nuläget. Just nu arbetar vi för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva vår verksamhet på ett sätt bra sätt som möjligt, både för studenter och medarbetare. Samtidigt behöver vi fortsätta ta ett samhällsansvar och leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger, säger Malin Gunnarsson.


Personligt ansvar

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, menar att beskedet om att studenter, universitet och högskolor nu kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus, är viktigt. Hon poängterar samtidigt det personliga ansvaret hos studenterna.

– Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans kan vi klara detta, säger hon.


Håll dig uppdaterad

Ledningsgruppen för kris och beredskap på MDH arbetar just nu med att hantera det nya direktivet från regeringen och kommer att lämna mer detaljerad information nästa vecka.

Du som student kan hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.


Coronaviruset

Aktuell information kopplad till coronaviruset

Coronaviruset

Kontaktinformation