sites.mdu.se

Text

Datum 2020-05-07
Artikeltyp Aktuellt

Forskning för ökad livslängd hos batterier och bättre miljö

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Om fem år kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö. På MDH undersöks nu hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd.

– Idag används ungefär 20 procent av batteriets fulla kapacitet och därefter går de inte längre att använda för att driva ett elfordon. Vi undersöker därför möjligheter för hur resterande 80 procent skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd, säger Erik Dahlqvist, forskare i energiteknik vid MDH.

Nyligen startades forskningsprojektet Recreate som är ett treårigt projekt finansierat av KK-stiftelsen. Forskningsprojektet sker i samverkan med bland andra Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och ska bidra till lösningar som företag kan använda för att förlänga både batteriets livslängd och vår natur.

– Med hjälp av våra projektpartners kommer vi att analysera batteriets värdekedja och föreslå lösningar för hur batterierna skulle utnyttjas i verksamheter för att förlänga livslängden. Vi kommer framförallt att ta fram metoder och processer som ska stödja verksamheter i den processen, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare för Recreate-projeketet och forskare inom produkt- och processutveckling vid MDH.

Två forskningsinriktningar vid MDH, innovation och produktrealisering (IPR) och framtidens energi (FEC), samarbetar för att undersöka denna viktiga samhällsutmaning som är kopplat till flera av FN:s globala hållbarhets mål.

– Vi kommer att arbeta med detta projekt under de kommande tre åren. Vårt mål är att utveckla en lämplig ram för kontinuerlig utvärdering av affärsmodellering i värdekedjan för elbilar. Det är en viktig samhällsutmaning som är kopplad till flera globala hållbara mål. Dessutom skulle vi också vilja stödja regionala små och medelstora företag som är intresserade av att utforska cirkulära affärsmodellmöjligheter i elektromobilitetssammanhang, säger Koteshwar Chirumalla.

batteriets kretslopp

Recreate-projektets idé

Ett viktigt projekt för företagen

I nuläget finns det begränsad forskning i hur batterier kan användas för ett andra liv som en del i en affärsmodell, där batterier skulle kunna användas i mycket mindre krävande och stationära energilagringstillämpningar. Som till exempel reservkraft och strömförsörjning till kommuner för att driva gatubelysning samt att ladda eldrivna fordon på parkeringsplatser.

– För oss som företag inom återvinning och elnät är det här ett viktigt projekt. Vi vill liksom många andra använda de resurser som redan finns att tillgå på ett hållbart och klokt sätt. Det öppnar upp nya möjligheter för oss, säger Kjell Andersson, VD på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB.

Under den kick-off som nyligen anordnades presenterade bland andra Bombardier Transportation aktuella hinder och möjligheter med andra livslösningar ur sitt perspektiv. Det finns en intressant diskussion om hur man skapar en win-win-situation i en värdekedja för batterier till elfordon.

– Projektet är intressant för oss eftersom batteriets andra livslängd ytterligare kan minska miljöpåverkan och ge mer värde på våra marknader. För närvarande finns det många frågor relaterade till batteriets andra livslängd som vi tror Recreate kommer att hjälpa till att ta itu med, inklusive teknikpotential och genomförbarhet samt den övergripande processen och ekosystemet från användare av första livslängd till andra liv, säger Ganesh Chandramouli, produktchef inom framdrivningssystem på Bombardier Transportation.

Förutom de företag som projektet samarbetar med har Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) en viktig roll för projektet och hjälper till att bygga broar med samarbetsföretagen.

- Forskningsprojektet är viktigt för MITC eftersom det bygger på tidigare och pågående projekt som stöder fordonsindustrin i den pågående tekniska omvandlingen. Genom forskningsprojekt som dessa kan vi ytterligare stärka Eskilstuna som region som en konkurrenskraftig tillverkningsnod samt stödja våra leverantörer, säger Anna Bird, verksamhetsledare på MITC.

Om forskningsprojektet på MDH 
Från MDH kommer fyra forskare och tre doktorander att arbeta med projektet under de tre kommande åren.

Läs mer om projektet och de forskningsinriktningar som ingår i projektet

Kontaktinformation