sites.mdu.se

Text

Datum 2020-05-05
Artikeltyp Aktuellt

Barnmorska - ett livsavgörande yrke

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Det behövs ytterligare nio miljoner barnmorskor och sjuksköterskor för att uppnå FN:s globala mål om god hälsa och välbefinnande för alla. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

− Att utbilda barnmorskor är den största och viktigaste insatsen för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten. Utbildade barnmorskor är en nödvändighet för att säkerställa kompetensen som behövs för god och säker vård i samband med graviditet och barnafödande, säger Magdalena Mattebo, lektor på barnmorskeprogrammet vid MDH.

Den 5 maj varje år uppmärksammas alla barnmorskors viktiga arbete med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Dagen får i år extra uppmärksamhet eftersom WHO har utnämnt hela året till sjuksköterskans och barnmorskans år. Flera av delmålen i FN:s hållbarhetsmål kan direkt kopplas till barnmorskans arbete, till exempel målen om att minska mödradödligheten och att förebygga dödsfall bland barn under fem år.

− Tillgången till barnmorskor handlar om skillnaden mellan liv och död och i förlängningen även om mänskliga rättigheter. Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt, omväxlande och självständigt yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men även barnet, familjen och ungdomar, säger Magdalena Mattebo.

En barnmorska har även ett tydligt hälsofrämjande uppdrag och möter exempelvis kvinnor med gynekologiska hälsoproblem, ger information om sex och samlevnad samt förskriver preventivmedel till både unga och vuxna.


Barnmorska vid MDH

Barnmorskeprogrammet riktar sig till dig som har jobbat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den del av livet som har med sexuell hälsa, graviditet och barnafödande att göra. Utbildningen ger dig en fördjupning inom graviditet, födande, det nyfödda barnet, föräldraskap, sexualitet och familjeplanering. Inom öppenvården kommer du i kontakt med områden som graviditetsövervakning, hälsoupplysning, preventivmedels- och abortrådgivning samt föräldrastöd i grupp.


Läs mer

  • Datum 2020-05-05
  • Artikeltyp Aktuellt

Ålderns påverkan på fertilitet underskattas

Många ungdomar underskattar hur stigande ålder och levnadsvanor påverkar kvinnlig fruktsamhet. Att öka kunskapen i tidig ålder är viktigt för att unga ska kunna göra informerade val kring sin sexuella och reproduktiva hälsa, säger vår forskare Magdalena Mattebo.

om Ålderns påverkan på fertilitet underskattas