sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-12
Artikeltyp Aktuellt

Så ska höstens utbildning bedrivas

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Regeringen har meddelat att kravet på distansutbildning för landets universitet och högskolor lättas upp. Nu planerar MDH för att höstens utbildning kan ges som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis digitalt på annan plats.

– Regeringens besked gör att vi nu stegvis kan återgå till, att i anpassad form, bedriva utbildning och examination på campus, vilket är mycket positivt. Vi förväntas samtidigt hantera myndigheternas direktiv för att minska risken för smittspridning, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Beskedet om att lätta på distansutbildning innebär därför inte att högskolan kommer att kunna återgå till campusförlagd utbildning fullt ut. Kravet om utglesning från Folkhälsomyndigheten innebär exempelvis att en lokal som normalt rymmer 40 personer, i bästa fall kommer kunna kan ta in max 20 personer för att högskolan ska följa reglerna om avstånd och utglesning. Stora salar, exempelvis sal Omega som tar cirka 270 personer, kommer bara kunna ta 50 personer för att högskolan ska kunna förhålla sig till att inte samla fler än 50 personer i en lokal.

– Jag är medveten om att det krävs stora insatser och ett hårt arbete för att hantera den här situationen, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det här, om vi hjälps åt och arbetar tillsammans. Jag känner mig stolt över studenters och medarbetares inställning till att vi på bästa sätt ska klara av att hantera situationen, säger Paul Pettersson.


Prioriterade områden

Högskolan har gjort en prioritering över vilka grupper och moment som ska prioriteras i planeringen för campusförlagd utbildning. (Det betyder dock inte att det finns någon garanti för att det går att lösa för alla):

  • Inledande kurser och vissa aktiviteter knutna till introduktionen för studenter vid grundutbildningsprogram termin 1 och 2,
  • Examinationer (som inte går att genomföra med kvalitet på distans),
  • Praktiska moment.


Kurser på distans eller campus?

Exakt vilka kurser och kursmoment som kommer att bedrivas på campus respektive på distans är ännu inte klart. Just nu arbetar MDH för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt bra sätt som möjligt, både för studenter och medarbetare.

Du som student kan hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.


Öppettider i höst

Under höstterminen kommer campus vara tillgängligt för studenter med MDH-kort under högskolans öppettider. Allmänheten kommer i ett första skede inte ha tillträde till högskolans lokaler.


Bostad under hösten

MDH kan i dagsläget inte ge besked om undervisningen kommer att bedrivas på campus eller digitalt på annan plats. Vill du öka dina chanser att få en bostad (genom våra värdkommuners bostadsgaranti) är vår rekommendation att du skickar in en ansökan.