sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-16
Artikeltyp Aktuellt

Ny guide ska öka kunskapen om vårdrobotar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I framtidens äldreomsorg spelar vårdrobotar en central roll, men den allmänna kunskapen om tekniken är idag bristfällig. För att öka kunskapen har forskare vid MDH tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare, vårdpersonal och slutanvändare kring processen med att introducera och använda robotarna på ett effektivt sätt.

− Vägledningen kan användas i fortbildning och yrkesutbildning, men också fungera som ett stöd i allmänna diskussioner om användningen av vårdrobotar och annan välfärdsteknik, säger Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid MDH. Nu har det svenska myndighets- och teknikbranschsamarbetet, under ledning av RISE, uppmärksammat vägledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Orientering

För att vårdrobotar ska kunna användas på ett sätt som underlättar vardagen för äldre och effektiviserar arbetet för vårdpersonal är det viktigt att kunskapen om tekniken ökas. Den process som handlar om att introducera tekniken och göra människor bekanta med den benämner forskarna som vårdrobotorientering, vilket är begreppet som guiden utgår ifrån.

− För att förstå hur vårdrobotar kan användas i vården är det viktigt att först förstå orienteringsprocessen. Vårdrobotorientering är den kontinuerliga samskapande processen för att introducera tekniken och göra människor bekanta med den. Processen inkluderar inlärning av mångfacetterad kunskap och färdigheter för effektiv användning, säger Rose-Marie Johansson-Pajala universitetslektor i medicinsk vetenskap vid MDH.


Viktigt i alla led

Vägledningen syftar till att göra läsarna intresserade av tekniken och få dem att ställa frågor och fundera, snarare än att ge precisa svar. Det är inte bara slutanvändarna, äldre och deras anhöriga, som är i behov av vårdrobotorientering. Vårdpersonalen står också inför utmaningar i en ny social och fysisk miljö där vårdrobotar kommer att bli vanligare. Även de som tar beslut om vilken teknik som används i vården behöver öka sin kunskap genom att orientera sig kring vårdrobotar.

− Vi behöver en dialog på olika nivåer i samhället, från individnivå och hela vägen upp på samhällsnivå. Införandet av vårdrobotar kräver förändrade arbetssätt och samarbete mellan organisationer, liksom att vårdpersonalen höjer sin kunskaps- och kompetensnivå, säger Rose-Marie Johansson-Pajala.


Projektet Orient

Vägledningen har tagits fram i det internationella projektet Orient. Den baseras på vetenskapliga artiklar samt opublicerat material som producerats i projektet, och på mer än 130 intervjuer av användare och olika samhällsaktörer i Finland, Sverige och Tyskland.

 

Läs mer om vägledningen