sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-11
Artikeltyp Aktuellt

Framskjutna examinationer på grund av misstanke om fusk

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH har fått indikationer på att det pågår förberedelse för organiserat fusk inför examinationsmoment inom matematik, som är planerade till denna och kommande veckor. Med anledning av det har högskolan beslutat att skjuta upp samtliga examinationsmoment för berörda kurser inom matematikämnet.

– Det är djupt beklagligt att vi tvingas skjuta upp examinationer med så kort varsel och vi är medvetna om att beslutet kommer att påverka många studenter. Som högskola är det dock vårt uppdrag att säkerställa rättssäkerhet vilket är anledningen till att vi tvingas ta det här beslutet. Ur studentens perspektiv ser också högskolan beslutet som nödvändigt för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen, säger Malin Gunnarsson, biträdande högskoledirektör på MDH.

Samtliga examinationer kommer att kunna genomföras vid senare tillfällen. Just nu arbetar högskolan för fullt med att se över examinationsformerna för att de ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.

Beslutet påverkar inte studenternas studietakt eller möjlighet att slutföra sina studier.

Berörda studenter har meddelats.

Kontaktinformation

Till toppen