sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-30
Artikeltyp Porträtt

Forskarskolan gav Christer möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I snart 30 år har Christer Osterman varit verksam i olika positioner inom svensk industri. Idag arbetar han med att utveckla och träna produktionssystem på Scania. När dörrarna för att kombinera sitt vardagliga arbete med forskning öppnades, kunde han inte låta bli att söka tjänsten som industridoktorand.

– Som industridoktorand inom forskarskolan Innofacture/Innofacture + har jag kombinerat det bästa av två världar. Jag har dels fördjupat mig inom ett ämne som intresserar mig och samtidigt tagit fram lösningar som bidrar till att Sverige och Scanias konkurrensförmåga upprätthålls, säger Christer Osterman, nybliven doktor inom forskarskolan vid MDH.

Christer Osterman påbörjade sin tjänst som industridoktorand inom forskarskolan år 2012 och såg möjligheten att fördjupa sina kunskaper i att utveckla produktionsprocesser med hjälp av Lean.

Kunskapsglapp som behövde fyllas

– Jag upplevde att det fanns ett kunskapsglapp i hur Lean införs i produktionsprocesser och genom att forska såg jag möjligheten att utvecklas i min yrkesroll, säger Christer Osterman.

Lean är en metod som används för att maximera kundnyttan och identifiera processsteg som inte har ett slutvärde för kunden. Genom att använda sig av metoden på rätt sätt kan fabriker effektivisera produktionsprocesser, planera resurser utifrån behov och sänka kostnader. En väl införd Lean skapar en balans mellan effektivitet och förändring som bygger på grupper och individers förmåga att lösa problem och eliminera slöseri.

– För att vi ska nå full effekt av Lean så behöver vi först ha kunskap om hur metoden lämpligast appliceras i produktionsprocesser för att öka möjligheterna att lyckas. Det finns många exempel på felaktig implementering som har påverkat kostnader och effektivitet negativt. I en värld där vi har begränsade resurser måste vi lära oss att nyttja dem på ett klokt sätt för att få de resultat vi behöver för att expandera och utvecklas, säger Christer Osterman.

Definierat tre grundläggande problem

I sin forskning har Christer Osterman arbetat med att förstå Lean utifrån olika synvinklar och har därmed definierat tre grundläggande problem i hur metoden presenteras. Något som ska hjälpa företag att utnyttja metoden på rätt sätt och att lyckas implementera den i en process.

– För att Lean ska ge ett önskat resultat krävs det att vi arbetar med vår förmåga att förstå våra kunder och att inte enbart definiera nyttan utan även egenskaper som ”förändringsbarhet”. Detta handlar om att vi inte bara ska kunna möta kundens nuvarande behov på ett effektivt sätt, utan också bygga in förmågan att möta förändringar på ett lika effektivt sätt. På så sätt lär man sig att känna igen bra lösningar som skapar kundvärde, säger Christer Osterman.

Det andra problemet handlar om att inte längre se metoden som en påse verktyg utan som ett sammanhängande system som behöver anpassas utifrån verksamhetens omständigheter och behov. Alla metoder och verktyg i Lean hänger ihop och är beroende av varandra. Om vi kan förstå hur de hänger ihop så kan vi också förstå hur en förändring i en del av systemet påverkar alla andra delar av systemet.

– Det tredje problemet handlar om att det inte finns ett sätt som är rätt, som är applicerbart på alla typer av verksamheter, utan det handlar om att hitta ett sätt som anpassas efter omständigheterna. En möjlig lösning är att gå bortanför de generelle begreppen i Lean och istället använda en nytto-analys för att bli överens om grundläggande principerna. Vilka problem som behöver lösas och vilken nytta det bidrar till för verksamheten, säger Christer Osterman.

Läs mer om forskarskolan