sites.mdu.se

Text

Datum 2020-06-16
Artikeltyp Aktuellt

Distanskursen om luftkvalitetshantering gav Eleonora ett internationellt perspektiv

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

– Tack vare att jag läst just den här kursen har jag nu fått chansen att ingå i ett projektarbete med att bygga upp en luftemissionsdatabas för Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, säger Eleonora Bru som läst distanskursen Luftkvalitetshantering på MDH.

Eleonora arbetar som projektledare för ett transnationellt EU-miljöinnovationsprojekt och har snart en master i ekoteknik och hållbar utveckling. Nyligen läste hon en luftkvalitetshanteringskurs på distans på MDH, som en valbar kurs inom sitt mastersprogram. Kursen ges inom ramen för projektet FutureE, med nätbaserade kurser på avancerad nivå inom två av MDH:s starkaste forskningsmiljöer – inbyggda system och framtidens energi. Kurserna inom FutureE-projektet är framtagna i nära samarbete med nationella och internationella företag.

Luftkvalitetshantering 2.5 hp

Att Eleonora valde just den här kursen berodde på att hon var väldigt intresserad av luftemissionsfrågor och ville därför lära sig mer om det. Samtidigt skulle hon strax påbörja ett mastersuppsatsarbete där en av huvuddelarna skulle behandla luftemissioner, så kursens innehåll innebar en viktig förberedelse inför kommande arbete.

– Kursen var mycket bra kunskapsmässigt och därmed väldigt givande. Den var bred i betydelsen att den ger en framförallt samtidshistorisk förståelse, men även en längre historisk tillbakablick gällande olika luftemissioner, både i ett globalt och ett nationellt perspektiv. Samtidigt är den djupgående, och ger en fördjupad förståelse av klimat- och miljömässiga konsekvenser, säger Eleonora Bru.

Kursen gick helt på distans, vilket fungerade perfekt för Eleonora eftersom hon reste mycket under tiden som kursen gavs.

– En väldigt givande effekt av kursen var att jag kunde få ett internationellt perspektiv på luftkvalitetsarbete genom erfarenheter och kunskap från andra deltagande studenter från olika länder. Det var väldigt inspirerande och gav idéer om till exempel europeiska utmaningar inom arbetet med att minska luftföroreningar, säger Eleonora Bru.

Eleonora tycker att kursen hade en tydlig kommunikativ struktur som fungerade utmärkt för studier på distans. Genom att minimera den administrativa informationen kunde tiden därför läggas på studierna.

 

Vilka anser du borde läsa kursen, någon lämplig yrkesgrupp?

– Alla som arbetar direkt eller indirekt med luftkvalitetsarbete, på till exempel kommunal och regional nivå, skulle ha stor nytta av denna kurs. Samtidigt så skulle studenter som läser miljövetenskap, miljöingenjörskap, ekoteknik, miljöteknik, eller annan utbildning där luftemissioner ger en breddad kunskap, ha stor vinning av den här kursen. Jag tycker nog att vem som helst som är intresserad av luftemissioner, dess påverkan och framförallt sätt på vilka dess negativa hälso-, miljö- och klimatmässiga påverkan kan minskas, skulle få en bred och djup förståelse inom dessa områden genom denna kurs, säger Eleonora Bru.

Kompetensutveckling med FutureE

I projektet FutureE erbjuder MDH nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE