sites.mdu.se

Text

Datum 2020-02-25
Artikeltyp Aktuellt

Nya specialistprogram − helt utan campusträffar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att möjliggöra för fler sjuksköterskor att specialisera sig startar MDH två nya specialistprogram – ett inom akutsjukvård samt ett inom hälso- och sjukvård i hemmet. Dessa ges på halvfart och helt utan campusträffar. Den flexibla studiegången gör att studenten själv bestämmer tid och plats för sina studier, vilket gör att fler kan kombinera studier och arbete.

En undersökning som MDH genomfört visar att många sjuksköterskor vill specialisera sig, men ekonomiska och geografiska faktorer gör att många inte har den möjligheten.

− Helfartsstudier är inte kompatibelt med varken ekonomi eller vad arbetsgivaren önskar avseende närvaro på arbetsplatsen. De nya utbildningarna är anpassade så att fler ska kunna specialisera sig samtidigt som de arbetar, säger Anders Widmark, samordnare för de två nya specialistutbildningarna.

 

Virtuella patienter

För att möjliggöra en helt ortsoberoende utbildning sker all undervisning digitalt. Studenterna tar del av föreläsningar via en digital lärplattform när det passar dem. En viktig del är den digitala simuleringen, som samtliga studenter får tillgång till. Där vårdar studenterna virtuella patienter och får objektiv återkoppling på sitt kliniska beslutsfattande.

− Direkt efter genomförd digital simulering får studenten återkoppling på vad som var bra, mindre bra och vad som borde gjorts annorlunda, säger Anders Widmark, och tillägger:

− Att studenten direkt får återkoppling och kan ta med sig sina nya lärdomar till nästa fall och därefter ut i den kliniska verksamheten är tilltalande ur ett pedagogiskt perspektiv.

 

Examinationer på distans

Att specialistutbildningarna bedrivs på distans är inte ovanligt. Däremot att programmen bedrivs helt utan campusträffar är unikt.

− Även examinationerna genomförs digitalt. Oavsett i vilken del av Sverige studenten bor är det möjligt att kompetensutveckla sig via de här utbildningarna, säger Anders Widmark.

 

Samverkan för rätt kompetens

Behovet av fler specialistsjuksköterskor är mycket stort. I dagsläget är antalet sjuksköterskor som specialiserar sig för få för att kompetensbehoven inom den svenska vården ska kunna tillfredsställas.

− Det innebär bland annat en försämrad vårdkvalitét genom ökade vänte- och vårdtider. Detta riskerar att påverka vårdens möjligheter att tillgodose den enskilde patientens vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en god, säker och tillgänglig vård, säger Anders Widmark.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och att studenterna får den kompetens som vården behöver har programmen tagits fram i nära samverkan och dialog med flera olika vårdverksamheter.

Läs mer om utbildningarna på deras respektive programsidor nedan. Ansök senast 16 mars.


Specialistutbildningar utan campusträffar

Specialistutbildningar studieort Västerås

Relaterat

  • Datum 2020-02-28
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning ska öka kompetensen inom akutsjukvården

Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården. Efter nära dialog och samverkan med vårdverksamheter startar MDH, höstterminen 2020, en ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård.

om Ny utbildning ska öka kompetensen inom akutsjukvården

Kontakt