sites.mdu.se

Text

Datum 2020-02-27
Artikeltyp Aktuellt

Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Från höstterminen 2020 inför MDH en ny masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik. Den nya tvärvetenskapliga masterutbildningen är unik i Sverige och bygger på MDH:s treklöver; framstående forskning, undervisning med erfarna lärare och stark samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

I samband med socialminister Lena Hallengrens (s) besök i Eskilstuna under onsdagen presenterades masterprogrammet.

− Inom sjukvården finns fantastiska möjligheter att arbeta med hälsoteknik. Det är allt fler som lever med en eller flera kroniska sjukdomar och som inte alls vill känna sig som livslånga patienter där de träffar sjukvården mer än de träffar sin arbetsplats eller sin familj, säger Lena Hallengren.

I en framtid med fler vårdtagare och en förväntad brist på personal är hälso- och välfärdsteknik en nödvändighet för att säkerställa en trygg och jämställd hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Hälso- och välfärdsteknik kan handla om en robotarm som hjälper personer som saknar armfunktioner att äta, larmtjänster för äldre på landsbygden eller teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö. Användningsområdena är många och MDH har speciellt fokus på användarperspektivet. Användare kan vara patienter/brukare, anhöriga, personal och organisationer.

– Utbildningen vänder sig speciellt till dem som vill kvalificera sig till ledande arbetsuppgifter i framtidens hälso- och sjukvård och vård och omsorg, och passar dem med utbildningsbakgrund som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, beteendevetare, ingenjör, samhällsvetare eller andra utbildningar med en kandidatexamen, säger Anna Letterstål, akademichef på akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH.

Masterutbildningen är upplagd för flexibla webbaserade studier med 50 procent studietakt för att möjliggöra en kombination av studier och arbete.

 

Ny professor har anställts

Undervisningen kommer genomföras av erfarna och etablerade lärare som också är aktiva forskare och arbetar gränsöverskridande inom kunskapsfältet.

– För att stärka såväl utbildning som forskning har en ny professor i hälso- och välfärdsteknik anställts. Vi välkomnar Sarah Wamala Andersson till MDH. Sarah har bland annat bakgrund som forskare vid Karolinska institutet och chef for Statens folkhälsoinstitut, vilket gör att hon har en mycket bred bas att stå på. Hon blir en nyckelperson för den nya masterutbildningen, med ansvar för huvudområdet hälso- och välfärdsteknik vid MDH, säger Anna Letterstål.

 

Samverkan med vårdverksamheter

Utbildningen gör studenten väl förberedd för uppdrag som innebär arbete med att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik. Sammanhang där detta sker är ofta inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg inom primärvård, kommunal vård och omsorg och i hemmet genom kommuners och regioners försorg. Innehållet i utbildningen är framtaget i samverkan med verksamheter i behov av sådan kompetens.

– Vi saknar ofta personer som har en fördjupad kunskap om välfärdsteknik, så utbildningen kommer bidra till att bygga upp en ny och efterfrågad kompetens, säger Johan Lindström förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

MDHs satsning inom hälso- och välfärdsteknik sker i nära samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.

 

Om Sarah Wamala Andersson

Sarah har en bred utbildning från fyra kontinenter som inkluderar en doktorsexamen i medicinsk vetenskap (Karolinska Institutet), en Fil. mag i bio-statistik och samhällsvetenskap (Stockholms universitet, en Fil.kand i nationalekonomi (Makerere University) och som gästforskare vid Otago University (New Zealand). Sarah har även vidareutbildning i epidemiologi i England och USA, och affärsadministration (vid Stanford University (USA)). Sarah har tjänstgjort som docent i samhällsmedicin och professor i hälsopolitik och ledarskap vid Karolinska Institutet och som forskare vid ett multi-nationellt läkemedelsbolag. Hon har handlett flertal doktorander fram till disputationen och har publicerat brett. Sarah har även lång chefserfarenhet som innefattar b la tjänstgöring som generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och som avdelningschef vid ett landsting.