sites.mdu.se

Text

Datum 2020-02-28
Artikeltyp Aktuellt

Ny specialistutbildning ska öka kompetensen inom akutsjukvården

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården. Efter nära dialog och samverkan med vårdverksamheter startar MDH, höstterminen 2020, en ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård.

− Verksamheterna har länge efterfrågat utbildningar som är mer flexibla i sitt upplägg och anpassade till vårdens långsiktiga behov. Detta finns i utbildningen som under höstterminen startar på MDH, säger Håkan Kalzén, överläkare och verksamhetschef på Södertälje sjukhus.

Akutvårdskliniker och intermediära enheter har ett tydligt uppdrag att oavsett förutsättningar kunna leverera en anpassad, ändamålsenlig och säker vård. Behovet av vårdplatser inom den intrahospitala akutsjukvården ökar i och med att patienterna blir allt äldre och ofta uppvisar komplexa sjukdomstillstånd med underliggande kronisk samsjuklighet. Det ställs därmed högre krav gällande medarbetarnas kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert sätt kunna hantera dessa komplexa situationer.

 

I samverkan med regioner

För att säkerställa att studenterna efter avslutade studier har den kompetens som verksamheterna efterfrågar, har programmets innehåll utformats i samverkan med vårdaktörer från hela landet.

− Bland annat i nära samråd med Region Västmanland och Region Sörmland, men också med andra större nationella vårdaktörer, säger Anders Widmark, samordnare för den nya utbildningen.


Anpassat för arbete och studier

Att gå från heltidsarbete till studier är för många problematiskt av bland annat ekonomiska skäl. Det kan vara en av anledningarna till att för få sjuksköterskor specialiserar sig. I det nya programmet sker studierna därför på halvfart, vilket möjliggör en kombination av arbete och studier. Programmet genomförs helt utan campusträffar. Att specialistutbildningar bedrivs på distans är inget ovanligt, men att programmen helt saknar fysiska träffar är däremot unikt.

− Hela utbildningen genomförs via MDH:s digitala plattform. VFU kommer också kunna utföras på hemorten. Det innebär att den geografiska och tidsmässiga aspekten inte är ett hinder. Det, i kombination med en flexibel studiegång möjliggör att studenterna kan arbeta samtidigt som de studerar, vilket vi tror kommer att underlätta för många. På sikt kan det öka antalet sjuksköterskor med specialistkompetens inom akutsjukvård vilket är positivt för både patienter och verksamheter, säger Anders Widmark.


Fler akutsjuksköterskor behövs

I dagsläget är antalet sjuksköterskor som specialiserar sig för få för att vårdens behov av specialistsjuksköterskor ska tillfredsställas.

− För att kunna svara upp mot de ökade krav som ställs på akutsjukvården av idag behövs specialistsjuksköterskor. Den specialiserade sjuksköterskan har den unika kompetens som behövs för att kunna garantera en trygg och säker vård, säger Gunnar Modin, specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare vid Danderyds sjukhus och tidigare styrelseledamot i Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

Ansökningsperioden är öppen fram till 16 mars 2020.


Specialistutbildningar med start hösten 2020

Relaterat

  • Datum 2020-02-25
  • Artikeltyp Aktuellt

Specialisera dig - helt utan campusträffar

På MDH kan du läsa till specialistsjuksköterska helt utan campusträffar. Den flexibla studiegången gör att studenten själv bestämmer tid och plats för sina studier, vilket gör att fler kan kombinera studier och arbete. Ansök senast 16 mars.

om Specialisera dig - helt utan campusträffar