sites.mdu.se

Text

Datum 2020-02-19
Artikeltyp Aktuellt

Nationell utvärdering av ämneslärarutbildningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en nationell utvärdering av landets samtliga ämneslärarutbildningar. Utvärderingen visar att MDH har hög kvalitet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnet svenska, men att det finns brister inom samhällskunskap.

UKÄ har granskat kvaliteten på landets alla ämneslärarutbildningar mot gymnasieskolor. För MDH:s räkning gäller det ämneslärarutbildningen mot gymnasieskola.

– Vi välkomnar granskningar. Vi är en lärande organisation som ständigt arbetar för att höja kvaliteten på vår verksamhet. Det här är en möjlighet för oss att förbättra vårt arbete, säger Tor Nilsson tf. akademichef på MDH.

Granskningen visar att MDH har hög kvalitet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnet svenska, men att det finns brister i samhällskunskap inom ämneslärarprogrammet. Exempelvis har MDH brustit i nationalekonomi och ämnesdidaktik.

– Trots att vi har hög kvalitet inom enskilda ämnen som statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi visar utvärderingen att vi inte har en tillräcklig grund för samhällskunskapen inom ämneslärarprogrammet, vilket är beklagligt. Vi tar detta på allvar och kommer, precis som övriga lärosäten som också har fått kritik, att ta fram en plan för hur vi ska gå vidare, säger Tor Nilsson.

I UKÄ:s utvärdering ingår 27 universitet och högskolor och sammanlagt 103 utbildningar har granskats. Av dessa får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet.

MDH kommer inte att anta någon till ämneslärarprogrammet med samhällskunskap förrän lärosätet kan säkerställa en god kvalitet. Däremot fortsätter MDH att anta till ämneslärarutbildningen i svenska som fått omdömet hög kvalitet, samt övriga ämnen som engelska och svenska som andraspråk. MDH erbjuder även kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med minst 90 högskolepoäng inom ett skolämne.

För mer information, kontakta pressansvarig Jessika Hedén