sites.mdu.se

Text

Datum 2020-02-11
Artikeltyp Porträtt

Han vet hur man skapar tekniska manualer som är enkla och användbara

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Jonatan Lundin har under 25 år designat en mängd olika tekniska manualer för olika företag, men har hela tiden undrat vad som faktiskt tillfredsställer användarens behov. I hans forskning har han kommit fram till att manualer måste utformas så att det blir ett stöd i inlärningsprocessen för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet.

− Manualen ska inte bara vara en manual utan måste också lära användaren om de resultat som en produkt kan uppnå för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet. Med enklare manualer kommer medarbetarens kvalité, tillfredsställelse, säkerhet och effektivitet att öka och likaså företagets effektivitet, säger Jonatan Lundin, nybliven doktor från forskarsskolan Innofacture/Innofacture+ vid MDH.

Som teknikinformatör har Jonatan under många år mött användare som är frustrerade över att de varken hittar eller förstår innehållet i tekniska manualer. Samtidigt känner teknikinformatörer ofta en osäkerhet kring vilken typ av information som ska presenteras i en manual för att tillfredsställa användarens behov. Det resulterar ofta i att användaren antingen ger upp eller försöker med en tillfällig lösning, vilket kan äventyrar säkerheten, kvaliteten, tillfredsställelsen eller effektiviteten för arbetsuppgiften.

− Jag såg ett problem som behövde lösas och tog mig an de möjligheterna som fanns. De verktyg som yrkesverksamma inom industrin använder blir alltmer komplicerade vilket ställer krav på vilken kompetens de behöver ha. Industrin behöver ny kunskap om hur medarbetarna kan lära sig att använda ett verktyg, annars riskerar deras arbete att varken effektivt eller lönsamt, säger Jonatan.

I samverkan mellan Jonatans arbetsplats, Excosoft, och MDH påbörjade han sin forskning inom forskarskolan Innofacture/Innofacture+, som är finansierat av KK-stiftelsen. Inom ramen för forskarskolan ska forskningen bidra till att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden, däribland förenkla för medarbetare inom industrin. I hans forskning fokuserade han främst på att förstå användarens sök- och läsbeteenden för att sedan ta fram en designmetod som vänder sig till teknikinformatörer för att göra manualerna användbara. Metoden innebär att teknikinformatören designar symboler som representerar resultat och komponenter i en teknisk produkt.

− Det handlar om att utforma manualen så att det blir ett stöd i användarens inlärningsprocess. Manualen ska hjälpa användaren att skapa en mental representation om de resultat som går att uppnå med produkten, säger Jonatan.

Textdesigner i grunden

Jonatan påbörjade sin resa på MDH för snart 25 år sedan och har sedan dess arbetat som teknikinformatör och tagit fram ett antal tekniska manualer för olika företag. Resan började på programmet textdesign-informationsdesign på MDH som är ett program som är inriktat på informativt skrivande med fokus på text och form.

− Utbildningen har gett mig förståelse för hur information bör förpackas och presenteras för att nå en specifik målgrupp. Det har jag har haft väldigt mycket användning för i mitt arbete, säger Jonatan.