sites.mdu.se

Text

Datum 2020-12-11
Artikeltyp Aktuellt

Regeringen föreslår MDH som Sveriges nästa universitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH ska bli Sveriges nästa universitet, det förslaget presenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, under en extrainkallad presskonferens idag.

– Det har under många år funnits ett stort engagemang för att göra MDH till universitet. Idag mynnar det ut i ett konkret förslag och vi är otroligt glada över förtroendet regeringen visar oss, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Frågan om att MDH ska bli universitet har diskuterats länge. Flera politiska partier har lämnat in motioner till riksdagen, och vid flera tillfällen har företrädare för näringsliv och offentlig sektor i regionen lyft behovet av att MDH får universitetsstatus. Allt sedan statsministern uttalade vallöftet 2018 har det pågått en aktiv politisk dialog om frågan. Idag lämnades förslaget till riksdagen.

Förslaget är den första satsningen som presenteras från den kommande forsknings- och innovationspropositionen som regeringen lägger fram nästa vecka. Propositionen ska beslutas av riksdagen under våren.

– Vi är glada och stolta över engagemanget för att vi ska bli universitet. Fram till att beslutet är fattat förbereder vi oss och hoppas naturligtvis på ett brett stöd i riksdagen för det förslag som regeringen och samarbetspartierna nu lagt fram, säger Paul Pettersson.

 

”Göra ännu större insats för regionen och för Sverige”

Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden. Universitet har även mer omfattande finansiering för sin forskning. MDH har idag 228 doktorander som bedriver forskarutbildning inom MDHs samtliga sex forskningsinriktningar utifrån MDHs nuvarande forskarutbildningsrättigheter. Om regeringen fattar beslut att ge MDH universitetsstatus skulle det innebära en väsentlig utökning av forskningsverksamheten.

– Vi är redo för det här. Vi är Sveriges största högskola, både vad gäller antalet studenter och antalet forskarstuderande. Vi har lyckats bygga upp en omfattande forskningsverksamhet tack vare gott samarbete med forskningsfinansiärer, näringsliv och offentlig sektor. Vi har kapacitet att växla upp vår forskning ytterligare för att göra en ännu större insats för vår region, men också för Sverige som land. Vid MDH bedriver vi idag internationellt erkänd forskning inom inbyggda system och framtidens energi, forskning som stärker svensk industris konkurrenskraft och bidrar till en hållbar framtid, säger Paul Pettersson.

 

Ökad forskning ger ytterligare stöd till utbildningen

MDH är en ung högskola och har sedan grundandet formats i samklang med det omgivande samhällets behov. Att samverka med näringsliv och offentlig sektor gör att kunskap från MDH:s forskning genererar direkt värde i samhället och att utbildningarna är relevanta utifrån arbetsmarknadens behov. Samverkan är även en ledstjärna i det interna arbetet.

Den forskning som bedrivs ger också högskolans utbildningar en gedigen vetenskaplig grund.

– Genom vår interna samverkan arbetar vi tvärvetenskapligt med att lösa många stora samhällsutmaningar, exempelvis behovet av hälsofrämjande teknik inom vård och omsorg. MDH är också Sveriges största utbildare av sjuksköterskor, vilket varit en värdefull möjlighet under coronapandemin där vi stöttat sjukvården med specialistkompetens på ett nationellt plan. Vi hoppas nu kunna fortsätta växa och erbjuda ännu fler utbildningsplatser inom attraktiva utbildningsområden där efterfrågan på kompetens är stor, avslutar Paul Pettersson.

 

Fakta om MDH

Utbildning

Mälardalens högskola (MDH) är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 17 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, klassisk musik och opera.

 • Studenter: 16 731
 • Utbildningsprogram: 56
 • Kurser: 1025
 • Lärare: 521

 

Forskning

På MDH bedrivs forskning inom sex forskningsinriktningar som leder till kunskap och utveckling - för svensk industri och välfärden - men också för att lösa de utmaningar som finns i samhället:

 • Framtidens energi
 • Hälsa och välfärd
 • Inbyggda system
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Innovation och produktrealisering
 • Utbildningsvetenskap och matematik

Forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt erkänd och forskningen inom inbyggda system rankas internationellt bland de bästa i världen.

 • Doktorander: 228
 • Professorer: 88
 • Internationella avtal: 145 avtal i 47 länder
 • Finansiering forskning och utbildning på forskarnivå: Intäkter totalt: 322 mkr, 37% statligt anslag, 63% extern finansiering

 

Samverkan

MDH är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan, som utgör en naturlig del av högskolans DNA. MDH grundades 1977 som ett resultat av samverkan med industrin. Genom åren har arbetssättet utvecklats och högskolan har idag flera strategiska samverkansavtal och projekt med både näringsliv och offentlig sektor. Samverkan är en självklar del av utbildning och forskning på MDH.

Strategiska samverkanspartners: ABB, Bombardier, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

Centrumbildningar och samverkansplattformar MDH driver: Arenan för hälso- och välfärdsteknik, Automation Region, Idélab, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet, Tillväxtmotorn, Robotdalen och Västerås Science Park.

Kontaktinformation

Till toppen