sites.mdu.se

Text

Datum 2020-12-21
Artikeltyp Aktuellt

Högpresterande länder dödar elevers intresse för matematik – särskilt för tjejer

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I länder med högst resultat på matematikprov har elever ofta ett lägre intresse för ämnet matematik. En ny studie från MDH visar att den negativa effekten är ännu starkare bland flickor än bland pojkar.

I studien tittade forskare på resultaten från över 500 000 åttondeklassare från 50 länder, vilka deltagit i den internationella undersökningen TIMSS åren 2011 eller 2015. Utöver ett matematikprov svarade eleverna på frågor om sitt intresse för matematiklektionerna. Bland de mest lågpresterande länderna, såsom Oman, Palestina, Sydafrika och Syrien, fann man det högsta intresset för matematik. I dessa länder visade det sig till och med att flickorna var ännu mer intresserade än pojkarna.

Men allt skiftade när forskarna undersökte den andra änden av skalan. Det lägsta intresset för matematiklektionerna hittade man bland de mest högpresterande länderna, såsom Japan, Korea och Taiwan – och här är det flickorna som har allra lägst intresse.

– Det verkar som om de skolsystem och kulturer som skapar höga prestationer i matematik samtidigt tenderar att döda många elevers intresse för lektionerna i ämnet. Och den negativa effekten är alltså ännu starkare bland flickor än bland pojkar, säger Kimmo Eriksson, professor i matematik/tillämpad matematik på MDH och författare till studien.

Nyligen presenterades det senaste resultatet av TIMSS 2020 som visar att svenska elever presterar sämre i matematik än genomsnittet i EU och på genomsnittlig nivå jämfört med samtliga länder som medverkar i undersökningen.

– I TIMSS 2011 och 2015 ligger Sveriges provprestation på genomsnittlig nivå jämfört med andra länder som deltar, men intresset för matematiklektionerna ligger långt under genomsnittet. Och det gäller i synnerhet flickorna, säger Kimmo Eriksson.

Det finns möjlighet att öka intresset

Finlands undervisning och skolsystem ses ofta som en förebild i Sverige, men i studien framkom det att även om de presterar bättre än svenska elever rapporterar de till och med ännu lägre intresse för matematiklektionerna än svenska elever.

Är det möjligt att både öka prestationerna och intresset för matematik? Andreas Ryve som är professor i matematikdidaktik på MDH menar det.

– Ja det skulle jag säga. Att etablera en rik matematikundervisning där utveckling av kunskap och intresse går hand i hand är huvudfokus i vår forskning. Det är något som vi arbetar för att, tillsammans med lärare, förändra, säger Andreas Ryve och tillägger;

– Klassrummet ska kännetecknas av struktur och tydlighet samtidigt som det är fullt av elevdiskussioner, resonemang och kreativ problemlösning. Läraren har en mycket aktiv roll i sådana klassrum och vår forskning kring lärarrollen, lärarutbildning och lärarhandledningar verkar för att stödja matematiklärare i det arbetet, säger Andreas Ryve.

I studien särskilde sig Singapore som ett undantag. Där presterar eleverna på högst nivå i hela världen och lyckas ändå bevara ett klart högre intresse för skolmatematiken än i Sverige.

– I vår forskning tittar vi på andra länder där elever presterar väl i matematik. Singapore visar sig vara ett intressant undantag i den här studien med höga resultat och högt intresse och är därigenom synnerligen relevant för oss. Samtidigt befinner sig Singapore i en annan kulturell kontext med delvis andra synsätt på lärare och elever, vilket behöver vägas in när vi bedömer vad som kan etableras i svenska matematikklassrum, säger Andreas Ryve.

”Gender Differences in the Interest in Mathematics Schoolwork Across 50 Countries” i sin helhet i Frontiers in Psychology Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Forskning

Utbildning