sites.mdu.se

Text

Datum 2020-12-15
Artikeltyp Aktuellt

Fortsatt stort intresse för studier vid MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Till vårterminens utbildningar har Mälardalens högskola (MDH) hela 20 823 antalet antagna, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med vårterminen 2020. Ökningen är även något högre än det nationella snittet på 10 procent.

– Det är glädjande att se att samtliga av våra utbildningsprogram som startar i vår har flera behöriga sökande än antal platser, trots att antal anmälningsalternativ är något flera denna omgång, säger Ammie Westbeck, chef vid sektionen för antagning och examen vid MDH.

Även antalet reservplacerade ökade med 25 procent, där socionomprogrammet i Eskilstuna toppar listan med 1 188 reserver.

Förutom socionomprogrammet, är beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna och sjuksköterskeprogrammen i Eskilstuna och Västerås vårens populäraste program. De kurser som toppar samma lista är att utveckla organisationer och ledarskap, kardiologi: arytmier och demens och psykisk ohälsa hos äldre.

 

Särskilt stort intresse bland unga och karriärväxlare ”mitt i livet”

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) är det i gruppen 20-åringar och yngre som intresset ökat stort, med 24 procent fler antagna och 51 procent fler reserver nationellt sett.

Även gruppen 30–45 år ökar med 14 procent fler antagna och 27 procent fler har fått reservplats.

– Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020, säger Andreas Sandberg, enhetschef på UHR.

 

Andra urvalet klart före jul

De som erbjudits plats på en högskoleutbildning behöver lämna besked senast den 16 december för att behålla sin plats. Den 21 december går det andra antagningsbeskedet ut (som inte har svarskrav) och reservantagning fortsätter sedan fram till kursstart våren 2021.