sites.mdu.se

Text

Datum 2020-12-03
Artikeltyp Aktuellt

Forskning för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Många personer med funktionsnedsättning behöver stöd från flera olika samhällsaktörer för att få sin vardag att fungera. Det är viktigt att individen själv är delaktig i planeringen av sitt samordnade stöd, men i dag saknas kunskap om hur delaktigheten påverkas när personen i fråga har en intellektuell funktionsnedsättning.

Det är en kunskapslucka som Liv Nordström, doktorand i socialt arbete, ska täcka med sin forskning.

I Sverige finns en lagstadgad samverkansform som innebär att regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst måste erbjuda en samordnad individuell planering (SIP) till de som behöver samordnade insatser. Syftet med den samordnade planen är att göra det enklare för de olika samhällsaktörerna att samarbeta och prioritera behov, för att kunna ge bästa möjliga stöd till individen. Det är viktigt att individen själv är delaktig i utformandet av stödet, då själva grundtanken med SIP är att planen ska utgå från varje enskild persons situation och upplevda behov.

− Personen ska alltså själv ha möjlighet att vara med och påverka planeringen av det samordnade stödet. Det handlar om rätten att kunna bestämma över sitt eget liv, säger Liv Nordström.

Trots att planen ska utgå från varje enskild individ och därmed bygger på att personen själv är delaktig i planeringen, saknas det forskning inom området, särskilt kring personer som har en intellektuell funktionsnedsättning.

− För att fylla kunskapsluckan forskar jag på vad det innebär att vara delaktig i en planering där många aktörer ska samverka med varandra och hur delaktigheten påverkas av kognitiva svårigheter som innebär att man behöver lite mer tid att tänka och förstå det som sägs, eller att någon annan för ens talan, säger Liv Nordström

 

Fyra delstudier

I projektet, som väntas pågå till 2026, är fyra delstudier planerade.

− Resultaten ska fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning i utformandet av samordnade insatser, säger Liv Nordström.

Projektet ska även kartlägga hur professionella gör för att skapaa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i processen.

 

FoU-podden

Lyssna när Liv Nordström berättar om sin forskning i FoU-podden

Lyssna här (extern länk)