sites.mdu.se

Text

Datum 2020-08-20
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare har nyckeln till god arbetsmiljö

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Enligt Arbetsmiljöverket dör cirka 700 personer i Sverige varje år på grund av dålig arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. I ett forskningsprojekt på MDH har forskare kommit fram till ett resultat som ska bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande.

− Vi är varandras arbetsmiljö därför är en god dialog mellan chef och medarbetare nyckeln för att lyckas säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och i förlängningen en hållbar och effektiv organisation, säger Tomas Backström, professor i innovationsteknik och projektledare vid MDH.

Sedan 1989 finns det ett lagkrav i Europa om att verksamheter behöver arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och att genomföra riskbedömningar. Dessa lagkrav förytligades i Sverige med den nya föreskriften OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) som kom i mars 2016. Det finns tydliga exempel på att den psykosociala arbetsmiljön kan leda till ökade risker för bland annat depression, ångest, sömnproblem och utmattningssyndrom. Försämrad arbetsmiljö leder ofta i sin tur till minskad produktivitet och stora kostnader. I forskningsprojektet har forskarna fokuserat på förebyggande arbete.

− Det handlar om att alltid ligga steget före, att kartlägga och adressera de psykosociala förutsättningarna i en organisation redan innan någon blir sjuk. Medarbetarna behöver involveras i arbetet genom en nära dialog med chefen, oavsett led. Chefen i sin tur måste ha befogenheter, resurser och kunskap för att kunna se och genomföra förändringar tillsammans med sitt team för att skapa en god arbetsmiljö, säger Rachael Tripney Berglund, doktorand vid MDH.

Forskning i samverkan med tillverkningsföretag

Under det fyraåriga projektet som har finansierats av AFA Försäkring undersökte forskare bland annat skillnaden på de psykosociala förutsättningarna mellan två avdelningar. En av avdelningarna fick genomgå en utbildning, för att därefter göra riskbedömningar på avdelningen. Även jämförelsegruppen fick genomföra riskbedömningarna, men utan utbildning, och dessa medarbetare hade därmed inte samma förutsättningar.

− Det vi tydligt kunde se var att avdelningen som involverades i arbetet och fick utbildning i psykosociala riskbedömningar och att leda en bra dialog, visade en förbättrad arbetsmiljö redan efter 6 månader. Även efter 1 år kunde man se en signifikant skillnad med jämförelsegruppen, säger Rachael Tripney Berglund.

Volvo Construction Equipment, som var en av samarbetspartnerna under projektets gång ser verktyget som ett sätt att arbeta mer förebyggande för att minimera och förhindra utmattningssyndrom.

− Det här projektet har verkligen visat hur viktigt det är att ha rätt kunskap och verktyg för att kunna hjälpa medarbetare tidigt, innan de hamnar i riskzonen. Nu kan vi arbeta mer förebyggande för att förhindra utmattningssyndrom och på så vis öka välbefinnandet hos medarbetarna, säger Per-Erik Illikainen, vice huvudskyddsombud på Unionen och Testcell development engineer på Volvo Construction Equipment.

Tips till chefer och organisationer för att säkra en god arbetsmiljö:

  1. Ledningen bör föregå med gott exempel och arbeta systematiskt med chefens psykosociala arbetsmiljö genom utbildning och riskbedömning i nära dialog med medarbetarna.
  2. Arbeta med att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på företagens avdelningar innan någon blir sjuk och arbeta därefter aktivt med resultaten. På så sätt arbetar man med orsakerna istället för att stanna kvar på samma nivå av stress.
  3. Skapa tid och utrymme för regelbundna och enskilda samtal mellan chef och medarbetare. Det är viktigt att chefen är avslappnad och har tid att fokusera på sin medarbetare under samtalet för att skapa förtroende.
  4. Låt cheferna äga sin egen riskbedömning – de kan exempelvis skicka ut länken till enkäten och presentera resultaten för sin grupp. Tydliggör att cheferna ansvarar för att åtgärder tas fram och genomförs – processen drivs av chefen.
  5. Uppmuntra cheferna att lyssna och låta alla i gruppen vara med i arbetet med de organisatoriska och sociala riskerna. Det är viktigt att gruppen på egen hand tar fram och testar åtgärder.

Digitalt seminarium med AFA Försäkring

Den 24 april arrangerades ett digitalt seminarium med fokus på projektets resultat.

Till seminariet

Kontaktinformation