sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-08
Artikeltyp Aktuellt

Är du student och befinner dig i riskgrupp för coronaviruset?

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi har anpassat hur vi bedriver undervisning och salsexaminationer, och vi ser till att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd, max antal personer och handhygien. Ytterligare anpassningar för studenter som tillhör någon riskgrupp kommer inte att göras.

Om du är student och tillhör en riskgrupp kan du ansöka om anstånd, det vill säga tillåtelse att skjuta upp din studiestart, på grund av medicinska skäl och behöver då visa upp läkarintyg på att du tillhör en riskgrupp. Mer information om hur du skjuter upp din studiestart

Så har vi anpassat våra lokaler för att minska smittspridningen:

  • Vi glesar ut i alla våra lokaler, de allmänna såväl som i undervisningslokalerna
  • Vi uppmanar alla studenter och lärare att hålla avstånd, vara noga med att tvätta händerna ofta och att stanna hemma vid minsta symptom
  • Vi har utökat städningen av våra campus och det finns handsprit utplacerat runt om i våra campus

Så har vi prioriterat för campusbaserad verksamhet för att minska smittspridningen:

  • Introduktion och inledande kurser för studenter vid grundutbildningsprogram termin 1 och 2
  • Examinationer (som inte går att genomföra med kvalitet på distans)
  • Praktiska moment

Så har vi anpassat salsexaminationer för att minska smittspridningen:

  • Salarna möbleras så att det finns ett avstånd mellan respektive skrivplats.
  • Lokalerna öppnas upp i god tid innan tentamenstillfället för att undvika risk för trängsel och köbildning.

Utifrån det ställningstagande MDH har gjort för hur undervisningen ska bedrivas, finns det inget krav på att kurser som ges på campus även ska erbjudas digitalt.


Här har vi samlat frågor och svar om coronaviruset