sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-03
Artikeltyp Aktuellt

Viktigt att hitta normalitet vid kris

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ovissheten kring coronavirusets utveckling skapar en oro hos många medborgare. Ingen kan med säkerhet veta hur situationen bör hanteras eller hur länge den kommer att pågå.

– Just nu är det viktigt att hitta en normalitet i den nya vardagen, säger Anna Johansson, som under många arbetat med offentlig krisberedskap och krishantering.

– Att hålla fast vid sina rutiner i den mån det är möjligt är avgörande för hur man mår vid en kris, säger Anna Johansson, avdelningschef, folkhälsovetare och statsvetare vid MDH som under många arbetat med offentlig krisberedskap och krishantering.

Vi matas av rapporter av coronavirusets framfart och listan på antal dödsoffer uppdateras dagligen. Att känna en oro över utvecklingen och osäkerhet inför hur det kommer att bli är fullt naturligt enligt Anna Johansson, som samtidigt vill poängtera vikten av att försöka behålla lugnet och samtidigt vara lite kreativ.
– I sådana här sammanhang blir det viktigt att fokusera på de basala sakerna och att göra sånt som man brukar göra, så långt det är möjligt om än i kanske ny form. Det skapar en struktur i vardagen och blir en trygg och lugn hållpunkt.

Enligt Anna Johansson kan man ibland behöva stänga av nyhetsflödet, låsa dörren om sig och fokusera på något konkret, som att plugga till C-uppsatsen, ta en promenad i vårsolen eller fika med kompisarna i en videochatt.
– Trots krisen fortsätter samhället att fungera, det får vi inte glömma bort, säger hon.

Hon fortsätter:
– Själv finner jag stor tröst i att både medarbetare och studenter på kort tid och med gott mod har ställt om utbildningen till att bedrivas helt på distans. Jag upplever att många tycker det känns både lite spännande och tryggt på samma gång, att vi med gemensamma krafter kan finna nya sätt att genomföra det som vi planerat.


Annas tre tips för hur du på bästa sätt hanterar en kris

  1. Hitta en normalitet i vardagen och håll fast vid dina rutiner.
  2. Fokusera på det som är tryggt och positivt i samhället.
  3. Håll kontakt med människor som är viktiga för dig. Använd digitala verktyg om ni inte kan ses fysiskt.

 

Läs mer

”Krisen har snabbat på vår digitala utveckling”

I samband med Folkhälsomyndighetens direktiv om att all högskoleundervisning ska bedrivas på distans, fick många lärarlag bråda dagar. Statsvetarna på MDH hade redan när direktivet kom, till stor del påbörjat arbetet med att flyttat undervisningen till digitala plattformar.

Läs mer

MDH bedriver både forskning och utbildning inom statsvetenskap. Statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap.