sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-08
Artikeltyp Aktuellt

Unik satsning ger fler sjuksköterskor kompetens att hjälpa patienter med coronavirus

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH har fått en direkt förfrågan från Karolinska universitetssjukhuset om att skapa en digital kurs där legitimerade sjuksköterskor snabbutbildas i avancerad omvårdnad vid andnings- och cirkulationssvikt. Bakgrunden till förfrågan är att det finns ett stort behov av sjuksköterskor som kan hjälpa till inom intensivvård av coronapatienter.

På akademin för hälsa, vård och välfärd på MDH har nu ett lärarlag skapat en digital utbildning som är uppbyggd utifrån att legitimerade sjuksköterskor under en dag genomför en teoretisk utbildning samt praktisk träning där de digitalt simulerar ett omhändertagande av en patient som drabbats av Covid-19. Under dag två i utbildningen genomförs en praktisk examination på Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska universitetssjukhuset. Efter detta sker praktisk inskolning på respektive IVA-enhet.

– Det här är en unik satsning i att stötta sjukvården som just nu har ett akut behov av sjuksköterskor med specialistkompetens. Jag är väldigt glad över att våra kompetenta och kreativa lärare på så kort tid lyckats sätta ihop en fortbildning inom avancerad omvårdnad vid andnings- och cirkulationssvikt som är riktad till sjuksköterskor, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

På akademin får man signaler om att fler sjukhus i närliggande regioner troligen kommer att behöva den typ av kompetens som MDH nu utbildar inom, och sannolikheten bedöms även som stor att fler regioner på ett nationellt plan kommer att efterfråga utbildningen.

– Vår förhoppning är naturligtvis att vi kan bidra med hjälp till så många som möjligt i denna svåra situation. Vi behöver alla ta vårt ansvar och bidra på det sätt vi kan till samhället, säger Anna Letterstål, akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd på MDH.

 

Mer information

För mer information, kontakta Anna Letterstål,
akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd.