sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-01
Artikeltyp Porträtt

Tips till dig som ska ta beslut under press

Just nu finns det många företag som befinner sig i en svår situation där många beslut behöver tas på kort tid baserat på ny information från expertmyndigheter. Björn Fagerström vill påminna alla om att trots tidsbrist komma ihåg att värdera olika handlingsalternativ samt att utvärdera konsekvenser.

– När vi tvingas fatta många beslut på kort tid påverkas beslutsprocessen och tyvärr blir det mer fokus på att lösa problemet än att utvärdera alla de konsekvenser som följer nedströms, säger Björn Fagerström, forskare inom produktionsutveckling.

Dagligen värderar experter inom respektive land det rådande läget kring smittspridningen av coronaviruset. Det tas många beslut för att lindra de negativa konsekvenserna på samhället i stort. För många företag i sin tur handlar det om att förbereda sig på bland annat nedsatt produktion, omställning eller permittering.

– Det är nu extra utmanande att fatta beslut eftersom vi påverkas av att vi har för lite information, bristande kunskap och erfarenhet om hur vi ska hantera viruset och den situation vi befinner oss i. Vi lär oss nya saker för varje dag som påverkar beslutet vi tog igår, säger Björn Fagerström.

Principen för att fatta väl avvägda beslut med hög kvalitet handlar om att förstå det övergripande syftet eller problemet samt beslutssituationen, samla in relevant information, bedöma risker, förstå nivån av osäkerhet, ta fram handlingsalternativ och bedöma konsekvenser.

– När trycket på att fatta beslut ökar och tidsfönstret kortas blir det extremt svårt att fatta beslut med hög kvalitet. Dessutom påverkas beslutssituationen i hög grad av det yttre påverkanstrycket, vilket kontinuerligt ändras för varje dag. Det är därför viktigt att förstå beslutsprocesser för att fatta väl avvägda beslut även när tiden är knapp och yttre trycket högt, säger Björn Fagerström.

Tre goda råd att tänka på vid snabba beslut:

  • Tänk process, även om tiden är knapp – vad vill ni uppnå? Vilka effekter vill ni uppnå? Vilka aktiviteter behöver genomföras för att uppnå resultatet och den förväntade effekten?
  • Samla in all information som behövs, utvärdera flera handlingsalternativ, analysera konsekvenser/risker, värdera osäkerhet och säkra att det går att realisera/implementera.
  • Samla kompetens som är lämpad för att fatta beslut kring frågan. Följ upp beslutet, korrigera vid behov och glöm inte att se genomförandet som en lärdom.

Kontaktinformation