sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-24
Artikeltyp Aktuellt

Ny styrelse för MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Pär Eriksson tar över ordförandeskapet och Monika Samuelsson och Gunvor Kronman är nya ledamöter i MDH:s styrelse från och med 1 maj. Det beslutade regeringen nyligen när de utsåg ledamöter för perioden 2020–2023.

– Jag ser fram emot att lära känna våra nya styrelseledamöter och fortsätta utvecklingen av MDH. Pär har varit en starkt drivande kraft i styrelsearbetet och det gläder mig att vi nu får arbeta än närmre när han axlar ordförandeskapet, säger Paul Pettersson, rektor.

Den kommande treårsperioden har styrelsen för MDH två nya ledamöter, Monika Samuelsson och Gunvor Kronman. Monika Samuelsson arbetar som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland. Gunvor Kronman är VD för kulturcentrum Hanaholmen.

Två personer har valt att lämna styrelsen i samband med mandatperiodens slut. Det är nuvarande ordförande Liselott Hagberg samt Jan-Erik Sundgren. Den som axlar ordförandeskapet efter Liselott är Pär Eriksson, tidigare bland annat kommundirektör i Eskilstuna kommun. Pär har varit en del av högskolestyrelsen sedan 2017.

– Högskolans roll är oerhört viktig inte bara för Sörmland och Västmanland utan för hela regionens utveckling. Utöver det betyder MDH mycket för mig personligen och jag känner mig stolt över att, efter flera år som medlem i Högskolestyrelsen, nu få axla rollen som ordförande, säger han.

Enligt Pär Eriksson har frågan om att göra högskolan till ett tekniskt universitet stått högt på agendan och är något styrelsen kommer att fortsätta driva vidare med fullt fokus. Att även fortsätta utveckla kvaliteten i utbildningen samt den nära samverkan som finns med kommunerna, regionen och näringslivet ses som en självklarhet.

– Jag är djupt förankrad i både Sörmland och Västmanland och har jobbat som kommundirektör i Eskilstuna och som chef bland annat för skola och vård och omsorg i Västerås. Det gör att jag har en stark anknytning till regionen. Tillsammans med övriga i styrelsen som representerar akademi och näringsliv tror och hoppas jag att vi kommer att fungera som ett bra stöd till rektor och ledning.


Högskolestyrelsens externa ledamöter 2020-2023

  • Pär Eriksson, f.d. kommundirektör Eskilstuna, ordförande (idag ledamot)
  • Gunvor Kronman, VD Hanaholmen Finland (ny ledamot)
  • Monika Samuelsson, hälso-och sjukvårdsdirektör Region Sörmland (ny ledamot)
  • Eva Durhàn, analyschef Skolverket (befintlig ledamot)
  • Carina Malmgren, strateg Region Östergötland (befintlig ledamot)
  • Mikael Dahlgren, forskningschef ABB (befintlig ledamot)
  • Torbjörn Digernes, professor och f.d. rektor NTNU Norge (befintlig ledamot)
  • Ulf Nilsson, dekan Linköpings universitet (befintlig ledamot)

Högskolestyrelsens externa ledamöter utses av regeringen och mandaten löper under 3 år, från 1 maj 2020 till 30 april 2023.

I tillägg till externa ledamöter väljer högskolans medarbetare styrelsens arbetstagarrepresentanter. Även fackliga organisationer och studentkåren väljer representanter till styrelsen.


Mer information

För frågor om det nya ordförandeskapet, kontakta Pär Eriksson på 070–1672145.

Kontaktinformation