sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-03
Artikeltyp Porträtt

Minskade produktionsmöjligheter ger oss tid för värdeskapande

Att företag just nu befinner sig i ett läge med minskade produktionsmöjligheter kan trots de omständigheter vi befinner oss i också ha potential att ge positiva resultat för framtiden. Sten Grahn, forskare i process och produktutveckling, menar att kriser ger oss möjlighet till eftertanke och möjlighet att utveckla metoder för att effektivare använda befintliga resurser för mer värdeskapande.

– Minskade produktionsmöjligheter ger oss möjligheten att nyttja våra resurser till att utveckla verksamheten. Vi får mer tid till att noggrannare identifiera vilka värden våra egna produkter skapar för kunder, och vilka värden inköpen av utrustning och produktionsverktyg är tänkta att skapa i den egna verksamheten. Vi får möjlighet att lägga mer tid på att prioritera och koncentrera verksamheten på sådant som är kritiskt för värdeskapande. Det ger oss ett annat fokus för framtiden, säger Sten Grahn, forskare i process- och produktutveckling.

I sociala medier sprids dagligen inlägg om hur företag och privatpersoner hjälper till där det finns möjlighet och där man skapar olika värden. Företag genomför en produktionsomställning för att säkra skyddsmaterial till sjukvården, sportklubbar levererar mat till sjukvårdspersonal och riskgrupper, allt fler restauranger levererar mat till dörren och privatpersoner hjälper varandra genom att handla och rasta hundar.

– Många företag och privatpersoner utvecklas dagligen i vad som benämns som en kris. Framförallt skiftar vi vårt fokus från leverans av produkter till värdeskapande, vi öppnar upp för att lära oss digitala plattformar för effektivare nyttiggörande av tillgängliga resurser, och samarbete med andra. Det ger många företag möjligheten att utvecklas i riktningar som de i ett normalläge kanske inte hade kunnat göra, säger Sten Grahn.

Tips och råd vid minskade möjligheter till normal produktion:

  • I den mån det är möjligt, ställ om produktionen till områden där det finns stor efterfrågan – skyddsutrustning, sjukvårdsmaterial eller lösningar som kan ersätta eller komplettera verksamheter som nu kräver mycket manuellt arbete
  • Se närmare på vilka värden inköpen av produktionsverktyg är tänkta att skapa i verksamheten och analysera hur dessa värden kan skapas på alternativa sätt
  • Identifiera mer noggrant vilka värden kunderna önskar av de egna produkterna och analysera hur dessa värden kan skapas på alternativa sätt
  • Utveckla affärsmodeller för försäljning av kundvärde och inköp, som alternativ till affärsmodellerna produktförsäljning och investering
  • Genomför förberedande automationsprojekt, både för automation av informationshantering och fysisk produktion
  • Analysera om det är möjligt att sänka kraven på sådant som försvårar automatisering, till exempel kraven på produktionsflexibilitet. Undersök möjligheten att koncentrera produktionskapacitet till en enda variant och automatisera
  • Utnyttja all 3D-printing kapacitet för att kompensera eventuell komponentbrist
  • Dela med dig av din och nyttja andra företags lediga produktionskapacitet via digitala plattformar