sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-02
Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenter kombinerar sommarjobb med studier hos ABB Robotics

I sommar har våra studenter inom tekniska utbildningar möjlighet att jobba samtidigt som de studerar och tillgodogör sig högskolepoäng. ABB Robotics är först ut inom ABB-koncernen att erbjuda MDH-studenter plats som sommarteknolog.

ABB Robotics förbereder plats för sex MDH-studenter inom programmet produktion och produktdesign som får möjlighet till sommarjobb med lön och samtidigt jobba med praktisk problemlösning.

− Rekryteringen är igång men jag vill betona att betygen inte är det första vi tittar på, däremot attityd. Vi vill hitta unga människor med nyfiken attityd, som inte är ja-sägare utan törs se hinder men också möjligheterna och som har ett eget driv. Vi söker tjejer, killar, utländska och svenska - mångfald är oerhört viktigt för ABB, säger Karl Williams, Operations Quality Manager vid ABB Robotics.

En plats som sommarteknolog kan vara ett steg i karriären

Karl Williams menar att genom en plats som sommarteknolog kan studenterna upptäcka spännande uppslag till exjobb och kan också vara ett steg närmare ABB:s attraktiva traineeprogram.

ABB Robotics ser också chansen att få in nya talanger i företaget och på så sätt möta den generationsväxling som företaget står inför på längre sikt. Men också för att få in ny kunskap redan på kort sikt, genom att ge studenterna tre riktiga projekt att jobba med.

− Jag vågar till och med påstå att studenterna kommer älska det här företaget och vilja jobba kvar här. Vi på Robotics är först ut att prova, och många inom ABB har ögonen på det här nu. Faller detta väl ut tror jag flera enheter inom ABB kommer erbjuda sommarteknologer nästa sommar, säger Karl Williams.

Tre riktiga case

Totalt är det tre projekt, ett inom forskning- och utvecklingsavdelningen och två inom produktionen. Ett projekt är inriktat mot VR/AR. I ett ska ljudinspelningar från robotar analyseras för att identifiera vilka problem oljuden kommer ifrån, utan att behöva plocka isär roboten. Det tredje projektet handlar om optimering av antalet delar i produkten genom förbättringar inom produktdesign.

Studenter som antas som sommarteknolog får en egen handledare. Tillsammans kommer de överens om anställningens början och slut. Perioden pågår från slutet av maj till slutet av augusti.