sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-03
Artikeltyp Aktuellt

”Krisen har snabbat på vår digitala utveckling”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I samband med Folkhälsomyndighetens direktiv om att all högskoleundervisning ska bedrivas på distans, fick många lärarlag bråda dagar. Statsvetarna på MDH hade redan när direktivet kom, till stor del påbörjat arbetet med att flyttat undervisningen till digitala plattformar.

– Jag är glad över att vi var ute i god tid och föregick beslutet. Den här krisen har snabbat på vår digitala utveckling och jag har fått positiv respons från både lärare och studenter som är nöjda över hur bra det gått, säger Anna Johansson, avdelningschef på avdelningen för ekonomi och statsvetenskap på MDH.

 

Behov av information ökar

Anna Johansson berättar att behovet av information blir extra stort vid krissituationer vilket hon haft i åtanke vid kontakten med de studenter som nu fått en ny undervisningsform.

– Generellt vid kriser vill medborgare känna att de blir omhändertagna av samhället. När allt är frid och fröjd tenderar vi att efterfråga ett demokratiskt och liberalt förhållningssätt där vi själva ska få bestämma, men i krissituationer är vi mer benägna att efterfråga ledare som tar kommandot, visar på handlingskraft och ger direktiv om vad som ska gälla, säger hon.

Samtidigt menar hon att det i kriser blir extra viktigt att värna det demokratiska perspektivet och att vi inte får glömma bort att balansera upp situationen.

– Att få komma till tals och känna sig sedd och hörd är viktigt, särskilt nu. Information och dialog med studenterna om förändringar har varit viktigt för oss i statsvetarprogrammet.

Gustav Sundqvist, universitetslektor på MDH, som också genomfört distansundervisning på statsvetarprogrammet, fyller i:

– Vissa personer anpassar sig snabbt efter nya omständigheter medan andra kan behöva lite mer tid. Jag upplever också att många studenter varit väldigt förlåtande med eventuell teknik som strulat. Det har varit värdefullt, säger han.

 

”Vi har fått konkret och tydlig information”

Statsvetarstudenten Henry Gergis är en av studenterna som är nöjd med hur MDH hanterat situationen med att gå över från campusförlagd till distansbaserad undervisning.

– Det har gått väldigt bra. Vi fick konkret och tydlig information, både via e-post och lärplattformen Canvas, om hur vi skulle gå tillväga inför distansundervisningen. Det här är ett nytt sätt att studera på, men jag upplever det inte som krångligt, säger han.

Henry Gergis tycker att distansseminariet präglades av disciplin och han är nöjd med att alla kunde komma till tals både genom att räcka upp handen och genom att läraren bjöd in till diskussion.

– Jag är en förespråkare för digitalisering utifrån ett hållbarhetsperspektiv och jag driver frågan, både politiskt och fackligt, om att öka antalet webinars på högskolan. Det här ligger helt i linje med vad jag tror är en hållbar utveckling för högskolan, säger han.