sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-01
Artikeltyp Aktuellt

Digitalt simuleringsprogram förbereder vårdpersonal att behandla patienter med Covid-19

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nu kan vårdpersonal i hela landet öva på att upptäcka och behandla virtuella patienter med Covid-19. Detta genom ett digitalt simuleringsprogram, Body Interact, som används på de nya distansbaserade specialistutbildningarna för sjuksköterskor på MDH.

−Att vårdpersonal ges möjlighet att digitalt simulera patienter med Covid-19, kan leda till större precision, ökad trygghet och högre patientsäkerhet när det är dags att ta hand om verkliga patienter. Att vara förberedd och veta hur man kan skilja Covid-19 från andra liknande sjukdomstillstånd är viktigt, säger Jakob Lederman, som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och undervisar på högskolans specialistutbildningar.

Alla som arbetar inom vården ges nu möjlighet att genom det digitala simuleringsprogrammet bedöma och behandla virtuella patienter med Covid-19 och direkt få återkoppling på sitt vårdande. Tjänsten är kostnadsfri och tillhandahålls av företaget Take the Wind. Det enda som krävs är att man registrerar sig på simuleringsprogrammets hemsida.

Det digitala simuleringsprogrammet används som en viktig del i undervisningen i MDH:s helt distansbaserade specialistsjuksköterskeutbildningar, med inriktning mot akutsjukvård samt hälso- och sjukvård i hemmet. Utbildningarna startar hösten 2020.

 

Digital föreläsning för allmänheten

Som ett led i MDH:s vision att sprida samhällsnyttig kunskap öppnar högskolan upp en digital föreläsning om katastrofmedicinsk beredskap och medicinska begrepp.

− Med anledning av den pågående pandemin florerar det katastrofmedicinska begrepp i media som för många kan uppfattas som abstrakta eller svårgripbara. Som Sveriges största utbildare av sjuksköterskor känns det självklart att dela med oss av vår kunskap, säger Jakob Lederman.

Tillsammans med Anders Widmark, också han lärare samt specialistsjuksköterska inom intensivvård och anestesi, diskuterar han den katastrofmedicinska beredskapen i samhället och reder ut begrepp inom området.

− Pandemin påverkar oss alla och att öka kunskapen är viktigt. Därför kan alla, oavsett koppling till högskolan, ta del av föreläsningen digitalt, säger Jakob Lederman.


Body Interact

Gå till det digitala simuleringsprogrammet för behandling av patienter med Covid-19

Digital föreläsning om katastrofmedicin

Föreläsningen är öppen för alla