sites.mdu.se

Text

Datum 2019-09-03
Artikeltyp Aktuellt

MDH:s rektor tar plats i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sveriges universitet och högskolor ligger på många områden i framkant i när det gäller digitalisering av samhälle, utbildning och forskning. Samtidigt som det finns möjligheter finns det också stora utmaningar. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har därför satt samman en arbetsgrupp för digitalisering. Rektor Paul Pettersson är utsedd till ledamot i gruppen.

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en plan för hur Sveriges lärosäten ska samverka och möta digitaliseringens utmaningar. I uppdraget ingår även att följa och analysera digitaliseringsutvecklingen i Sverige, omvärlden och inom högskolesektorn.

Digitalisering på MDH

Att rektor blir utsedd till en av ledamöterna i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering, är ett kvitto på att vi som högskola ligger långt fram i utvecklingen inom området. Under 2018 antog MDH en handlingsplan för digitalisering där fokus ligger på att förbereda våra studenter för ett föränderligt samhälle och det livslånga lärandet. Handlingsplanen fokuserar även på digital trygghet, för att medarbetare ska vara trygga i användandet av de digitala verktyg som krävs.

Under 2019 ligger fokus på att skapa trygghet kring digitala arbetssätt för samarbete. Det finns även ett fokus på att utveckla hur vi som organisation arbetar med verksamhetsutveckling och förändringskultur. Detta synliggörs exempelvis i arbetet med nya MDH Eskilstuna.

Digitalisering i samverkan - Sörmlandskontraktet

En av de större strategiska satsningarna kring digitalisering sker i samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet. Genom satsningen i Sörmlandskontraktet kan vi snabbt anpassa ett antal utbildningar till de behov som finns och som förutses på framtidens arbetsmarknad. Kontraktet ger oss även möjlighet att rekrytera flera forskare med nyckelkompetenser som ytterligare stärker MDH:s forskning och utbildning.

Sammansättningen av SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

Paul Petterson tillträder sitt uppdrag som ledamot i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering den 1 september. Övriga ledamöter är:

  • Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor, Göteborgs universitet (ordförande)
  • Ann-Sofie Axelsson, prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers
  • Jonas Gilbert, bibliotekschef, Södertörns högskola
  • Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, KTH
  • Johan Johansson, ordförande Sveriges universitets och högskolors IT-chefsforum, Lunds universitet
  • Maria Wedel Knutsson, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
  • Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)