sites.mdu.se

Text

Datum 2019-10-30
Artikeltyp Aktuellt

Inspirationsdagar för förskollärare och lärare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Den 23 och 24 oktober deltog över 140 VFU-handledare från MDH:s övningsförskolor och skolor i en inspirationsdag arrangerad av MDH. Förutom att lära sig mer om mångfald och ledarskap syftade dagen till att samverka och utbyta erfarenheter. Samtidigt som handledarnas goda arbete lyftes.

– Med inspirationsdagen vill vi tacka våra handledare för deras stora engagemang och för det fantastiska arbete som de gör. Inom VFU:n spelar de en viktig nyckelroll för att förbereda studenterna för arbetslivet, säger Jessica Götberg, VFU-ansvarig för lärarutbildningen vid MDH.

En god samverkan mellan MDH och övningsförskolor och skolor är avgörande för att studenter ska ha tillgång till en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det bekräftar även Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i sin utvärdering av försöksverksamheten med övningsförskolor och skolor.

– Vi är väldigt stolta och glada över det goda omdömet från UKÄ och vårt samarbete med VFU-handledarna. I intervjuerna med UKÄ uttrycker handledarna, särskilt, att de idag har mycket lättare att följa upp studenterna i sin professionsutveckling och att de har fått verktygen för att hantera sitt handledaruppdrag genom den tätare och närmare kontakten mellan skolan och högskolan, säger Jessica Götberg, VFU-ansvarig för lärarutbildningen vid MDH.

Under inspirationsdagen var juristen och statsvetaren Milad Mohammadi inbjuden som föreläsare. Han har mångårig erfarenhet kring integration och ledarskap i mångfald. Milad har även grundat en framgångsrik skola, Järvaskolan, i ett av Sveriges mest segregerade områden.

– Det finns en utmaning med segregation i dagens samhälle, vilket ger förskolor och skolor olika förutsättningar. Vi hoppas att vår inbjudna föreläsare kan ge nya infallsvinklar utifrån sin utgångspunkt i att våra olikheter är våra största möjligheter, säger Jessica Götberg.