sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-19
Artikeltyp Aktuellt

Vissa program startar en vecka tidigare HT2020

För läsåret 2020/2021 kommer vissa program vid MDH att starta en vecka tidigare på höstterminen och även ha ett uppehåll under den sista veckan på året.

Studenter som läser vid lärarutbildningarna (förutom ämneslärarprogrammet) och utbildningar inom hälsa med VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) kommer att få ändrade terminstider för höstterminen 2020.

Förändringen innebär en veckas tidigare start och ett uppehåll i studierna under vecka 53.

Det är enbart höstterminens tider som förändras, inte vårterminen.


Följande program berörs:

  • Fysioterapeutprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Socionomprogrammet
  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeutbildningarna
  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet f-3
  • Grundlärarprogrammet 4-6
  • Kompletterande pedagogisk utbildning


När börjar och slutar höstterminen 2020/2021 för dessa program?

Höstterminen 2020 startar den 24 augusti och sträcker sig till den 17 januari 2021, med ett uppehåll under vecka 53.


Läsperiod 1:

24 augusti 2020 – 1 november 2020

Tentamensperiod 1:

26 oktober 2020 – 1 november 2020Läsperiod 2:

2 november 2020 – 17 januari 2021

Uppehåll:

28 december 2020 – 3 januari 2021.


Uppehåll i studierna utanför terminstid

Tentamensperiod 2:

11 januari 2021 – 17 januari 2021


Varför ändras terminstiderna för dessa program?

Programmen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För dessa program blir det svårt att ha VFU under jul- och nyårsperioden eftersom det då inte finns handledare på förskolor och skolor eller att verksamheten inom hälsa- och sjukvårdssektorn minskar i omfattning under denna tid på året.


När börjar och slutar höstterminen 2020/2021 för övriga program?

För övriga program fortsätter terminstiderna som idag, och höstterminen 2020 startar den 31 augusti 2020 och sträcker sig till den 17 januari 2021.