sites.mdu.se

Text

Datum 2019-11-25
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare: ”Bilden av jämställdhet riskerar att underskatta våldet mot kvinnor”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

− Våld mot kvinnor är ett strukturellt problem och det har ett tydligt syfte - att upprätthålla dominans i förhållandet, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete. Han föreläser om våld mot kvinnor i nära relationer under Länsstyrelsen i Sörmlands temadag En vecka fri från våld, den 28 november.

Mehrdad Darvishpour har länge forskat på våld mot kvinnor i nära relationer, och han hävdar att våldet är så pass omfattande att det inte kan ses som isolerade händelser där enstaka individer skadar kvinnorna.

− Mäns våld mot kvinnor är så pass utbrett i samhället att det inte enbart kan förklaras med att det skulle vara ett resultat av en dålig uppväxt eller alkohol- och drogproblem hos mannen, säger Mehrdad Darvishpour.

Han menar istället att våldet mot kvinnor är ett strukturellt problem som bottnar i genusordningen, i en komplex och intersektionell bild av ett maktförhållande mellan mannen och kvinnan, där mannen ser sig själv som överordnad:

− Våldet används i syftet att upprätthålla dominansen i förhållandet och sin position som överordnad.

Han förklarar att vi har en tradition med en maskulinitetsnorm där det ingår att männen ska vara tuffa, hårda och dominanta. I dag pratas det dock om en ny manlighet, där männen är för jämställdhet. Men Mehrdad Darvishpour menar att det finns en risk att vi överskattar jämställdheten och därmed underskattar omfattningen av våldet mot kvinnor.

− Det är fortfarande en bra bit mellan attityder och handling. I dagsläget underskattar vi allvaret och omfattningen av våldet, det innebär att resurserna för att motverka våldet inte är tillräckliga, säger Mehrdad Darvishpour.


Mer resurser behövs

I nära relationer finns det flera olika typer av våld.

− Förutom det fysiska förekommer även sexuellt våld, materiell förstörelse eller ekonomiskt våld genom att mannen kontrollerar kvinnans ekonomi. En stor del är också det psykiska och verbala våldet där mannen systematiskt sänker kvinnans självförtroende och påtalar hennes eventuella beroendeställning till mannen, säger Mehrdad Darvishpour.

För att förebygga våldet behövs mer resurser som kan hjälpa utsatta kvinnor att öka sin makt och förändra sin beroendeställning till mannen. Men mer resurser behöver också läggas vid problemets källa, den våldsbrukande mannen och hans attityd till manlighet.

− Man måste satsa mer och jobba med männen. Utbilda dem för att förändra deras attityd till maskulinitet och deras bild av ett maktförhållande i relationen. Man måste också öka kvinnojourens resurser och kvinnornas möjligheter att söka skydd, säger Mehrdad Darvishpour, och tillägger:

− Det hävdas att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men faktum är att vi som samhälle inte gör i närheten av vad som krävs för att motverka våldet mot kvinnor.


Internationell FN-dag

Sedan år 2000 har FN uppmärksammat den 25 november som den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Enligt UN Women drabbas en av tre kvinnor av våld eller sexuella övergrepp under sin livstid.


Mehrdad Darvishpour

Mehrdad är docent i socialt arbete. Han forskar bland annat på våld i nära relationer och har genomfört en rad studier på området. Han undervisar också i kursen Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld.

 

Länk Länk till annan webbplats.