sites.mdu.se

Text

Datum 2019-03-25
Artikeltyp Aktuellt

Nu ska västeråsarnas inställning till energifrågor kartläggas

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I dagarna har forskare och studenter vid MDH genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.
– Målet är att vi ska kunna beskriva en stad digitalt med dess olika flöden inom exempelvis energi, vatten, trafik och avfall. Syftet är också att fånga upp människors attityd till ny teknik, säger Fredrik Wallin, projektledare och forskare i energiteknik vid MDH.

Totalt har 3 600 enkäter skickats ut till villaägare i utvalda stadsdelar i Västerås. I enkäten ber forskarna hushållen om tillstånd att använda deras energi- och vattendata samt ställer frågor om deras elanvändning och huruvida de planerar att investera i ny teknik som exempelvis solceller, batterier och elbilar. Gruppen tillfrågas även om körvanor, källsortering samt attityder gällande energi- och klimatfrågor. I enkäten ingår även bakgrundsfrågor om hushållen, som exempelvis utbildning, ålder, inkomst och husets uppvärmningssystem.

– I den här enkäten vill vi undersöka hur hushållen i dessa områden ser på utveckling och användning av ny teknik, men även vilka beteenden som finns relaterat till energi- och hållbarhetsfrågor. Kan vi fånga upp västeråsarnas inställning inför framtiden så får vi kunskap om vilka drivkrafter som finns för att en positiv förändring skulle kunna ske. Det är värdefullt både för oss som forskar inom området samt för samhället, säger Fredrik Wallin.

 

Forskare och studenter i samverkan

Innan jul kontaktade även studenter inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH trehundra företag för att samla in samma typ av information som i enkäten. Totalt intervjuades 90 företag.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kopplar samman undervisning med vår forskningsmiljö. Här har ett 30-tal studenter fått chansen att bidra till forskningen genom att samla in data till projektet. Det har också mynnat ut i ett antal exjobb för våra studenter, säger Tommy Kovala, forskare inom energiteknik och programsamordnare för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

 

Energilösningar i världsklass

Enkätundersökningen utförs inom ramen för projektet Energilösningar i världsklass där MDH jobbar tillsammans med Energimyndigheten, Region Västmanland, Create Business Incubator, Stuns Stiftelse, Mälarenergi, Synerleap powered by ABB och Studsvik för att skapa en unik miljö som ska öka möjligheterna för en snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontaktinformation