sites.mdu.se

Text

Datum 2019-03-20
Artikeltyp Aktuellt

MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH anställer ytterligare en professor och en forskare inom hälso- och välfärdsteknik. Under de närmaste åren sker stora satsningar inom hälso- och välfärdsteknik på MDH – både inom forskning och utveckling av utbildningarna.

Hälso- och välfärdsteknik kan handla om en robotarm som hjälper personer som saknar armfunktioner att äta, larmtjänster för äldre på landsbygden eller teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö. Användningsområdena är många och MDH har speciellt fokus på användarperspektivet. Användare kan vara patienter/brukare, anhöriga, personal och organisationer inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

– Forskningen inom hälso- och välfärdsteknik är tvärvetenskapligt, förklarar Christine Gustafsson docent och projektledare. – MDHs styrka är att vi har framstående forskare från flera olika vetenskapsområden under samma tak. Dessutom är vi starka på samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

MDHs satsning inom hälso- och välfärdsteknik har möjliggjorts genom nära samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.

Eskilstuna kommun avsätter medel till högskolan för att stärka forskning och utbildning med digitalisering som ett uttalat område. Satsningen ses som nödvändig för att den lokala arbetsmarknaden och dess näringsliv ska kunna utvecklas och för att högskolan ska kunna erbjuda en utbildning som är unik i landet.

– Både vår nya professor och forskare kommer stärka såväl forskningen som utbildningen, förklarar Christine Gustafsson vidare. – Forskning, utbildning och samverkan hänger ihop och är beroende av varandra. På utbildningsområdet är vårt mål att utveckla attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov och studenternas perspektiv.

– Redan nu till hösten startar vi upp kurser inom hälsorobotik och från 2020 kommer vi kunna erbjuda magister/masterutbildning i hälsa- och välfärdsteknik. Inriktningen kommer att vara förändringsarbete med stöd av hälso- och välfärdsteknik. Här kommer våra nya nyckelpersoner få en mycket viktig roll och ansvar.

Kontaktinformation