sites.mdu.se

Text

Datum 2019-02-15
Artikeltyp Porträtt

Sahars hjärta slår för industrin

För Sahar Tahvili har MDH varit en plats för att lösa verkliga problem tillsammans med den svenska industrin.

I doktorsavhandlingen “Multi-Criteria Optimization of System Integration Testing” presenterar hon optimeringstekniker för mjukvarutester så att de kan effektiviseras och bli mindre kostsamma.

Min vision är att utveckla optimeringen med hjälp av AI-tekniker så att den kan tillämpas vid flera mjukvarutester och effektivisera den svenska industrin, säger Sahar Tahvili som nyligen disputerade i datavetenskap vid MDH.

För 12 år sedan flyttade Sahar till Sverige med en kandidatexamen i tillämpad matematik. Utan att kunna det svenska språket bestämde hon sig tidigt för att använda sin kunskap i matematik inom den svenska industrin.

Jag har alltid varit intresserad av matematik och optimering, samt att arbeta med verkliga problem där man kan se resultat direkt. Allt går om man vill, det enda som sätter gränser är rädslan, säger Sahar Tahvili.

Konsekvenserna kan bli allvarliga om något går fel

Mjukvarutestning handlar om att upptäcka buggar, som till exempel kan orsaka att en dörr öppnas under en tågfärd, innan man väljer att gå vidare med produktionen. Inom industrin i dag måste en uppsättning av testfallskapas för att kunna testa en mjukvara. Vilket blir både kostsamt och ineffektivt i längden.

Syftet med min avhandling var att hitta lösningar för att optimera testprocessen för Bombardier Transportation (BT) i deras tågproduktion. Lösningarna skulle bland annat göra produktionen mer kostnadseffektiv, men ändå upprätthålla samma säkerhetsnivå, säger Sahar Tahvili.

Med hjälp av fallstudier, kontinuerliga möten och tester på verkliga industriella testprojekt har Sahar Tahvili hittat AI-tekniker för testfall av urval, prioritering och schemaläggning. AI-tekniker som i framtiden kommer att kunna effektivisera mjukvarutester och upptäcka buggar i ett tidigt skede.

Min vision är att optimeringen ska kunna effektivisera produktionen inom hela den svenska industrin och därför har jag valt att arbeta vidare inom området hos RISE SICS, säger Sahar Tahvili.

Kontaktinformation