sites.mdu.se

Text

Datum 2019-12-18
Artikeltyp Aktuellt

Prestigefyllt Wallenderstipendium till MDH-forskare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Forskaren och lektorn Caroline Ingvarsson på Mälardalens högskola har tilldelats Wallanderstipendiet för sin forskning.

Forskaren och lektorn Caroline Ingvarsson på MDH har tilldelats Wallanderstipendiet för sin forskning om hur produktutvecklare och projektledare organiserar sitt arbete och hur detta skapar flöde och värde i arbetet.

Stipendiet gör det möjligt för Caroline Ingvarsson att under tre år utöka sin forskning inom digitalisering av kunskapsarbete; bland annat innebär det hur digitalisering gör att människor med vissa typer av jobb – digitala nomader – kan arbeta platsoberoende och hur detta påverkar hur arbete planeras och organiseras.

– Det har varit lite omtumlande att få ett sådant välkänt och prestigefullt stipendium. Det är ett fantastisk förtroende för att jag ska kunna fortsätta min forskargärning. Wallanderstipendiet ger mig möjlighet att göra omfattande studier av digitalisering och hur det relaterar till hur vi organiserar olika former av arbete, säger Caroline Ingvarsson.

Caroline Ingvarssons forskning är knuten till det FORTE-finansierade projektet ”Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige” och även till Sörmlandskontraktet.