sites.mdu.se

Text

Datum 2019-12-18
Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, inklusive högskolornas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

I forskarskolan ”Future-Proof Cities” samlar nu tre lärosäten, i en unik satsning, sin professionella kunskap om stadsutveckling. Syftet är att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Inom forskarskolan kommer man att prioritera stadsutvecklingen i städer som Eskilstuna, Västerås, Gävle och Borlänge. Mycket av den forskning som tidigare bedrivits har fokuserat på de stora städerna.

 

Samverkan med näringsliv

Det unika med en forskarskola är att den bygger på en dialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhälle, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling. Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Doktoranderna planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid respektive lärosäte.

– Forskarskolan kommer att ge oss möjlighet att, tillsammans med våra samarbetspartners, utveckla den tvärvetenskaplig kunskap som behövs för att belysa och utveckla förståelse för flera aspekter av samhällsutmaningarna, säger Eva Thorin, forskningsledare för inriktningen Framtidens energi vid MDH.

 

Ytterligare projekt beviljade vid MDH

MDH har fått ytterligare fem projekt beviljade från KK-stiftelsen, sammanlagt på drygt 23 miljoner kronor. En majoritet av projekten finns inom energiområdet.

– Väldigt glädjande besked. Det här ger oss en möjlighet att i praktiken kunna öka chansen till att ställa om till hållbara energilösningar för att möta de klimatmål som finns, säger Eva Thorin.

Kontaktinformation