sites.mdu.se

Text

Datum 2019-12-12
Artikeltyp Aktuellt

MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

– Vi har ett bra samarbete med Sparbanken Rekarne sedan flera år tillbaka. Banken har bland annat deltagit i forskningsprojektet Rik Matematik, där vi tillsammans med Eskilstuna kommun har utvecklat Sveriges första forskningsbaserade läromedel. Bankens medarbetare deltar också i flera av våra arbetsgrupper som tittar på utveckling av utbildningsprogram och kurser, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

– Genom avtalet vi signerar idag, kommer vi skapa en struktur för långsiktig utveckling av vårt samarbete. Tillsammans kommer vi att identifiera intresseområden inom forskning, utbildning och fortbildning av yrkesverksamma. Därefter kommer vi att prioritera projekt där vi, med gemensamma resurser, kan bidra till större samhällsnytta än om vi hade utfört satsningen själv, säger Paul Pettersson.

Satsningarna inom forskning kan omfatta tvärprojekt med inriktning mot vetenskapsområden som innovation, beteendevetenskap, psykologi och ekonomi. Parterna är eniga om att innovation ska stå centralt inom samtliga satsningar.

– Kompetensutveckling är också en viktig del av avtalet. Den snabba utvecklingen inom till exempel teknikområdet, ställer nya krav på medarbetares kompetens. Inom samarbetet ska bankens medarbetare stimuleras till att ta del av ny kunskap - och MDH:s medarbetare ska få del av ny branschkunskap, säger Paul Pettersson.

– Sparbanken Rekarne önskar vara en positiv kraft i samhället och med banken som sponsor och Sparbankstiftelsen Rekarne som bidragsgivare är vi en aktiv del i regionens utveckling. Vi har en lång tradition av att finansiera lokala utvecklingsprojekt med såväl näringsliv, forskning och utbildning men även idrott och kultur. Genom att nu tydligare definiera våra gemensamma ambitioner med MDH ser vi fram emot att kunna bidra ännu mer till en växande och innovativ region, säger Mats Bengtsson, vd för Sparbanken Rekarne.

MDH har sedan tidigare strategiska samverkansavtal med följande verksamheter: ABB, Bombardier, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment och Västerås stad.

– Vi hälsar Sparbanken Rekarne välkommen till vår ”familj” med viktiga strategiska avtalspartners, säger Paul Pettersson.

Kontaktinformation