sites.mdu.se

Text

Datum 2019-12-03
Artikeltyp Porträtt

Erik ska bidra till att utveckla svensk industri

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Utvecklingen inom industrin ställer allt högre krav på effektivare produktionsprocesser i framtagandet av nya tekniker som ska bidra till ökad produktion och konkurrenskraft. Erik Flores-Garcías forskning ska bidra till att enklare kunna fatta beslut inom industrin samt rusta framtidens och nutidens ingenjörer med rätt verktyg.

— Jag har tagit fram en modell för användandet av simulering som en del av beslutsprocessen vid design av produktionssystem som både ingenjörer och chefer kan ha användning av. Genom att använda simuleringen kan företagen tidigt definiera vilka konsekvenser som förändringen innebär och hur de ska arbeta för att motverka dessa. Något som resulterar i ett välgrundat beslutsunderlag, säger Erik Flores-García, doktor inom innovation och produktion.

Erik har bland annat tagit fram olika simuleringsmodeller för att hjälpa för Volvo Construction Equipment att utveckla deras produktion av tunga fordon.

 

Nya kurser inom simulering

För att säkerställa att studenter är väl rustade inför de utmaningar som industrin står inför har två nya kurser, industriell excellens och simulering av produktionssystem, tagits fram vid MDH. Kurserna är ett direkt resultat av industrins behov och Erik Flores-Garcías forskning, där skarpa projekt med MDH:s samarverkanspartner ingår.

— Studenterna kommer att få arbeta med de utmaningarna som finns hos till exempel Volvo CE, Volvo GTO, ABB, AstraZeneca och Scania, säger Erik.

De två nya kurserna ingår i högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik och civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign.

 

Kurser för yrkesverksamma

Förutom att bidra med sin kompetens inom grundutbildningarna har forskningen även bidragit till en kurs inom Premium, som är ett skräddarsytt fortbildningsprogram som riktar sig till yrkesverksamma inom industrin.

— Vi vill inte bara rusta framtidens ingenjörer utan även nutidens. Bland kursdeltagare finns representanter från bland andra AstraZeneca, Bombardier, Volvo och Scania, säger Erik.

 

Från Mexico till Eskilstuna

Erik Flores-García har arbetat inom fordons- och automationsindustrin i Mexico under flera år och har en kandidatexamen i mekatronik, men ville utöka sin kompetens inom området.

— Jag fick upp ögonen för MDH genom högskolans nära samverkan med industrin och tog därför beslutet om att göra min master inom produktion och logistik vid MDH. Därefter valde jag att fortsätta doktorera inom ämnet som en del av forskarskolan Innofacture, säger Erik.

Innofacture samarbetar med åtta av landets största tillverkningsföretag med syfte att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden genom att utveckla produktionsprocesser i företagen.

Kontaktinformation