sites.mdu.se

Text

Datum 2019-12-16
Artikeltyp Aktuellt

Christine Gustafsson ny ledamot i Fortes styrelse

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Regeringen har utsett Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid MDH, till ledamot i styrelsen för forskningsrådet Forte.

− Det är ett kvitto på att vårt arbete inom hälso- och välfärdsteknik gjort intryck på den nationella arenan, konstaterar Christine Gustafsson.

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning och förmedlar varje år cirka 650 miljoner kronor till enskilda projekt och till utveckling av forskningsmiljöer. Forte belyser hälso- och välfärdsteknik som ett prioriterat område för nya satsningar och utlysningar. När ny styrelseledamot skulle rekryteras sökte forskningsrådet därför en aktiv forskare med stor erfarenhet från området hälso- och välfärdsteknik. Forskningsrådet tillfrågade Christine Gustafsson.

− Det känns både hedersamt och spännande, dels att få denna utnämning av regeringen och dels för att det är ett tungt uppdrag att vara ledamot för den stora forskningsfinansiären Forte.

Nytta för användarna

Christine Gustafsson forskar inom området hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv. Det innebär att forskningsintresset omfattar att utforska värde och nytta av hälso- och välfärdsteknik hos användarna. Uppdraget inom Forte kommer inte ha några direkta konsekvenser för hennes forskning, menar hon själv:

− Inte mer än att det naturligtvis blir ett lärande för mig då jag får insyn i hur en av de stora forskningsfinansiärerna arbetar när det beslutas om olika satsningar, utlysningar och tilldelning av forskningsanslag.

Christine Gustafsson hade först en farhåga om att uppdraget skulle hindra henne från att själv söka forskningsmedel hos Forte.

− Men det har jag fått klarhet i att jag fortfarande kan. Om det är situationer där man kan ha jäv eller själv vara sökande så deltar man inte i sådana beslut, så det ska inte vara något hinder, säger hon.

Uppdraget sträcker sig mellan 2020-01-01-2021-12-31.

Forte

Läs mer om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

www.forte.se

Kontaktinformation