sites.mdu.se

Text

Datum 2019-08-26
Artikeltyp Aktuellt

Det magiska bordet - en studie om användning av Tovertafel

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ovanför ett bord på Skjulstagatans Dagligverksamhet hänger en projektor som projicerar färggranna spel med blommor som rör sig eller fiskar som simmar. Föremålen på bordplattan kan styras med hand- och armrörelser.

Målet är att stimulera personer med intellektuell funktionsnedsättning till ökad rörlighet, kommunikation och välbefinnande. Nu genomför MDH och Eskilstuna kommun en studie för att undersöka effekterna av det tekniska hjälpmedlet.

Det är inte en vanlig projektor – det är en så kallad Tovertafel, ett magiskt bord på holländska. I projektorn finns infraröda sensorer, högtalare och en processor som samverkar för att projicera spel på bordsskivan. Vissa av spelen är bara för en användare, andra spelas i små grupper på två-tre personer och några i större grupper med upp till sju användare. Den vanligaste speltiden är 15-20 minuter.

Flera kommuner har köpt in Tovertafel till äldreboenden för att aktivera personer med demens. Eskilstuna kommun har sett ett liknande aktivitetsbehov i sin dagliga verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen önskar konkreta forskningsresultat som visar på eventuellt värde och nytta av denna typen av välfärdsteknik.

– Det finns ingen forskning som dokumenterar att användningen ger positiva effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därför genomför vi nu en studie för att undersöka om Tovertafel bidrar till ökad fokusering och rörligheten, samt större grad av social interaktion och kommunikation, säger Christine Gustafsson docent och forskare inom hälso- och välfärdsteknik.

33 personer vid Skjulstagatans Dagligverksamhet i Eskilstuna ingår i studien. Personalen intervjuades innan uppstart och personalen skriver logg efter varje användning. Dessutom intervjuar forskarna personalen under studiens gång. Nu har det gått fyra månader och loggboken innehåller 103 aktiviteter.

– Redan nu, halvvägs i projektet, berättar personalen att de är positivt överraskade över effekterna. De berättar om ökad aktivitet och interaktion mellan användarna när de använder Tovertafel. Användarna samspelar bättre och kan vänta på sin tur i större utsträckning. Andra effekter är att användarna hjälper varandra att delta i spelet och får med sig användare som har svårt att aktivera sig själva, säger Lena Talman och Christine Gustafsson (forskarna som genomför studien).

– Den mest förvånande effekten är att det finns vissa användare som också använder sina nya färdigheter, som samspel och vänta på sin tur, också i andra aktiviteter, säger Christine Gustafsson.

Efter jul presenteras studiens slutgiltiga resultat. Inom projektet Sörmlandskontraktet samarbetar Eskilstuna kommun och MDH om att utveckla forskning och utbildning inom området hälso- och välfärdsteknik. Studien om Tovertafel är ett av flera där olika hälso- och välfärdstekniks produkter vetenskapligt utvärderas om värde och nytta för användarna.

Kontaktperson Skjulstagatans DV:

Enhetschef Johanna Larsson: 016-710 14 70 johanna.larsson@eskilstuna.se

Jeanette Mikkelsen: 016-717 10 00 jeanette.mikkelsen@eskilstuna.se

Kontaktinformation