sites.mdu.se

Text

Datum 2018-10-09
Artikeltyp Aktuellt

Avtalet med Elsevier sägs upp - Sverige tar ställning för öppen tillgång

Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll på plattformen ScienceDirect. Att avtalet avslutas beror på att Elsevier inte har lyckats erbjuda ett avtal som motsvarar Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång och en hållbar prismodell.

ör att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet (Samordnande nationell förhandlingspart med Elsevier) följande:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer.
  • läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter.
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

 

Tillgång till artiklar

Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll på plattformen ScienceDirect.
Anställda och studerande vid MDH kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 - juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018. Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här :

https://openaccess.blogg.kb.se/sok-efter-oppna-artiklar/ Länk till annan webbplats. http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/ Länk till annan webbplats.

Kopior av artiklar publicerade i förlagets tidskrifter efter 30 juni kan beställas genom högskolebiblioteket.


Publicering i förlagets tidskrifter

Uppsägningen påverkar inte möjligheten att publicera sig i förlagets tidskrifter.


För mer information läs pressmeddelandet

http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297 Länk till annan webbplats.


Frågor och svar kring avtalets upphörande

http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/ Länk till annan webbplats.