sites.mdu.se

Text

Datum 2018-11-22
Artikeltyp Porträtt

AI kan ge hälsosammare liv och säkrare trafik

Mobyen Uddin Ahmed forskar om hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan användas för att upptäcka och förebygga hälsoproblem inom sjukvården och säkerhetsrisker i trafiken.

Den 22 november håller han sin docentföreläsning med titeln ”Artificial Intelligence, Machine Learning and Reasoning in Data Science”.

– Syftet med min forskning är att utveckla intelligenta datorsystem som samlar in data, analyserar den och återkopplar till användaren. Min forskning handlar om att använda AI, ML och analytisk tolkning för att ta fram applikationer inom både sjukvården och bilindustrin, som kan ge hälsosammare liv och säkrare trafik, säger Mobyen Uddin Ahmed, universitetslektor i AI och datavetenskap, vid MDH.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet är Mobyen Uddin Ahmed involverad i flera olika forskningsprojekt som utvecklar metoder och algoritmer som ska kunna upptäcka sjukdomssymptom tidigt och därefter kunna varna användaren.

– Mina kollegor och jag utvecklar intelligenta system, som kan analysera biometrisk och fysiologisk data om användarens vikt, blodtryck och dagliga aktivitet, och sedan tala om vad som bör förändras för att få ett hälsosammare liv, säger Mobyen Uddin Ahmed.

Tekniken ska också kunna upptäcka sjukdomssymptom tidigt och uppmärksamma användaren om den bör söka läkarvård.

– Genom att använda en sådan applikation kan användaren bli mer medveten om sitt hälsotillstånd, upptäcka sjukdomssymptom tidigt, förebygga sjukdomar och i förlängningen leva längre, säger Mobyen Uddin Ahmed.

Ökad säkerhet på vägarna

Mobyen Uddin Ahmed forskar också inom ett annat område, där man fokuserar på att utveckla realistiska mänskliga beteendemodeller baserade på simulering, AI, virtuell verklighet (VR) och datalogi.

– Genom att använda denna teknik kan vi analysera data, utifrån på fysiologiska parametrar, såsom hjärn- och hjärtaktivitet och information om kontexten, såsom sömn, aktivitetsintensitet och väder. Baserat på den analysen kan systemet sedan varna användaren om riskfyllt beteende hos andra förare, cyklister och fotgängare, och på så sätt kan trafiksäkerheten öka, säger Mobyen Uddin Ahmed.

Den 22 november klockan 13:00 håller Mobyen Uddin Ahmed sin docentföreläsning i sal Kappa, MDH i Västerås.

Föreläsningen hålls på engelska och fokuserar på hur AI och maskininlärning kan användas för att analysera insamlad data och på så sätt kunna förutspå, varna och förebygga till exempel hälsotillstånd eller sömnighet vid bilkörande, samt vilka utmaningar som finns inom området.

Kontaktinformation