sites.mdu.se

Text

Datum 2018-04-27
Artikeltyp Porträtt

Gästprofessor Edward A. Lee föreläser om AI – symbios eller förintelse

– Inbyggda system är ett ungt forskningsområde, men forskarna på MDH hör till de mest framstående i världen, säger gästprofessor Edward A. Lee.

Professor Edward A. Lee är gästprofessor vid MDH till september 2018 och håller en öppen föreläsning för allmänheten den 2 maj.

Den senaste läroboken han skrev har titeln: "Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach" och det är kompetensen inom forskningsområdet inbyggda system på MDH som lockat honom hit.

– Inbyggda system är ett ungt forskningsområde, men forskarna på MDH hör till de mest framstående i världen. Jag är här för att träffa forskare inom området och lära mig mer om deras projekt. De bästa idéerna uppstår i mötet med människor som man vanligtvis inte träffar, så jag hoppas att min vistelse här kommer att leda till utökade forskningssamarbeten, säger professor Edward A. Lee, som är gästprofessor hos forskningsgruppen ”Cyber-Physical Systems Analysis”, vid MDH.

Inbyggd mjukvara är något som Edward A. Lee har arbetat med sedan slutet på 70-talet. Efter en kandidatexamen i datavetenskap och tillämpad forskning på college, började han som doktorand på University of California at Berkeley år 1982 och är fortfarande anställd där. Idag är han professor vid forskarskolan i elektroteknik och datavetenskap vid UC Berkeley.

I sin forskning har han fokuserat på cyberfysikaliska system (CPS), ett begrepp som han också varit involverad i att grunda.

– Min karriär har fokuserat mycket på modellering och designen av CPS, det vill säga system som har datorer vars huvuduppgift är att interagera med den fysiska världen. Dessa system finns i fordon, flygplanssystem, inom automation, telekommunikation, i princip över allt. Ett exempel är bilsäkerhetssystem som ser till att bilen kör i rätt fil eller automatiserad bromsning, säger Edward A. Lee.

Han har skrivit en mängd läroböcker inom inbyggda system, men under hösten 2017 gavs hans första, populärvetenskapliga bok ut, ”Plato and the Nerd: The Creative Partnership of Humans and Technology”. I den tar han bland annat upp filosofiska frågeställningar om hur tekniken utvecklas tillsammans med människan och hur tekniken påverkar vårt samhälle och den mänskliga kulturen. Han har också en ny bok på gång som handlar om AI (artificiell intelligens) ur ett filosofiskt och mänskligt perspektiv.

Den 2 maj höll professor Edward A. Lee en öppen föreläsning på högskolan.

Se föreläsningen: ”Symbiosis or Annihilation: A philosophical look at Artificial Intelligence”. Länk till annan webbplats.