sites.mdu.se

Text

Datum 2017-12-19
Artikeltyp Aktuellt

75 miljoner kronor satsas på ARRAY - industriforskarskola vid MDH med fokus på automation

KK-stiftelsen stöttar satsningen Automation Region Research Academy (ARRAY), en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid MDH.

En satsning på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar MDH 32 miljoner kronor för industriforskarskolan ARRAY, som etableras tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik och First Control Systems.

MDH och företagen investerar 14 respektive 29 miljoner kronor.

- Det här är starten på ett unikt samverkansprojekt och det är tack vare ett stort engagemang från ett antal nyckelpersoner hos våra industripartners som detta blir verklighet. ABB, Volvo och Skanska har varit drivande och satsar stora resurser – det hade inte varit möjligt utan dem, säger Thomas Nolte, professor och initiativtagare till forskarskolan.

Industriforskarskolan ARRAY ska i nära samarbete med världens främsta företag inom automation bidra till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri. Forskarskolan med start 2018 kommer att generera strategiskt mycket viktiga rekryteringar för såväl akademi som industripartners.

– I nära samarbete med några av de främsta företagen inom automation banar vi väg för en industriforskarskola. Satsningen kommer att ge betydelsefull kompetens till högskolan och till industrin och det är oerhört spännande att vi här kommer utveckla framtidens nya teknologier inom automation och robotik, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Initialt kommer ARRAY rekrytera femton doktorander och därefter ytterligare fem om cirka två år. Satsningen omfattar även ett större utbud på forskarutbildningskurser med handledning från både akademi och industri.

De fem forskningsspåren, inbyggda system, regler och optimering, säkerhet, test och verifiering och automationstillämpningar, är noga valda för att matcha industrins önskemål, strategiska prioriteringar och utmaningar.ABB är en av de drivande parterna bakom ARRAY och tillhandahåller flest doktorander i forskarskolan.

– Mälardalens högskola befäster med ARRAY sin position som landets ledande högskola inom automation och robotisering. En hög innovationstakt och fortsatt stark kompetensutveckling gör det möjligt för svensk industri att kunna ta tillvara de stora möjligheter som digitaliseringen innebär. Vi ser fram mot ett spännande samarbete! säger Johan Söderström, vd ABB Sverige.

Skanska satsar på forskning och utbildning i byggautomation vid MDH.

– I och med forskarskolan ARRAY finns det nu möjlighet att förändra byggsektorn radikalt, från ett hantverk till en effektiv industri. Vi kan inte göra detta ensamt utan tillsammans med Sveriges främsta industrier och forskare har vi nu en möjlighet att skapa något unikt och konkurrenskraftigt, säger Ulf Håkansson, forsknings- och utvecklingschef, Skanska AB.

Projekttiden är 2018-2024, med en budget på 75 miljoner kronor och omfattar 15 doktorandtjänster. I ARRAY ingår MDH, ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik, First Control, Automation Region, Robotdalen, RISE SICS Västerås. Fler företag kan ansluta till satsningen. Det bindande avtalet kommer att undertecknas i januari 2018.

Kontaktinformation